HIRA Digitální uvedení knihy

Dne 28. září 2021 od 18-19 hodin (SEČ) pořádá Herderův institut v Marburgu oficiální uvedení knihy Kompendium polské, české a slovenské literatury s tematikou holokaustu (Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts, De Gruyter Oldenbourg, 2021)

Akci uvede: Mgr. Charlotte Kitzinger (Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Gießen)
Knihu představí Elisa-Marie Hiemer (Herderův institut, Marburg), Jiří Holý (Univerzita Karlova, Praha) a Hana Nichtburgerová (Univerzita Karlova, Praha)
Komentovat bude: Petr Brod (novinář, Praha)

Příručka polské, české a slovenské beletrie o holokaustu je první encyklopedické dílo, které si klade za cíl zviditelnit a ukázat rozmanitost děl polské, české a slovenské beletrie o holokaustu. Vybraná díla byla často v mezinárodním akademickém a veřejném diskurzu opomíjena. Kniha obsahuje více než 100 hesel, která nabízejí nejen popis a motivy knih, ale také poukazují na charakteristické rysy, význam a recepci každého díla v zemi původu i v zahraničí.

Publikace cílí na akademickou i širší veřejnost se zájmem o ztvárnění holokaustu, antisemitismu a druhé světové války v literatuře a umění. Kromě prózy se zabývá také poezií a divadelními hrami z let 1943 až 2018. Kniha obsahuje také úvod do historických událostí a kulturního vývoje v Polsku, Československu, v České a Slovenské republice a jejich vlivu na uměleckou tvorbu. Hesla jsou tematicky propojena křížovými odkazy, tak aby uvedla motivy a fikční strategie do širších souvislostí. Publikace je výsledkem dlouhodobé vědecké spolupráce odborníků ze čtyř zemí, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektu a několika desítek odborníků z celého světa.

Jedná se o publikaci volně dostupnou na: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110671056/html

Pro registraci na zahájení knihy zašlete e-mail na adresu: events-hira@herder-institut.de. Následně obdržíte automatickou odpověď s přístupovými údaji.

Digital HIRA (Herder Institute Research Academy) Book Launch je řada akcí, které pořádá Herderův institut pro historický výzkum východní a střední Evropy společně s Leibnizovým institutem na podporu akademické diskuze v době, kdy jsou možnosti setkávání omezené. V rámci Digital HIRA Book Launch se setkávají online absolventi, současní spolupracovníci HIRA a kolegové, kteří představují nejnovější výsledky našeho výzkumu široké veřejnosti.

CFP_Digital Hira Book Launch

Úvod > Aktuality > Aktuality > HIRA Digitální uvedení knihy