Činnost

One Biography, Multiple Places: The Life and Work of Shmuel Hugo Bergmann Between Prague and Jerusalem

Handbook of Polish Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts

popis projektu v češtině

United in Diversity – An Interdisciplinary Study of Contemporary European Jewry and Its Reflection

popis projektu v angličtině

GAČR Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století

Základní popis projektu
Současný stav problematiky
O řešitelích projektu
Hlavní témata připravované monografie
Zahraniční spolupráce
Časový harmonogram
Výběrová bibliografie

Workshopy

Poznan, prosinec 2021
Praha, listopad 2019.
Gießen,červenec 2018
Poznan, prosinec 2015
Gießen, červen 2015
Praha, květen 2014
Gießen, listopad 2012
Praha, červen 2012
Praha, listopad 2011
Łódź, květen 2011
Gießen, kvěren 2010

 

Úvod > Činnost