Hana Hříbková

Hana.Hribkova@seznam.cz

Badatelské zaměření

šoa ve středoevropské literatuře, šoa očima Jiřího Weila a Oty B. Krause, židovské motivy v české literatuře

Studium

2008–2019
doktorandka Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, obor Dějiny české literatury a teorie literatury, disertace na téma Život a dílo Jiřího Weila po roce 1939 pod vedením prof. PhDr. Jiřího Holého, DrSc.
2000–2001, 2002–2006
Literární akademie, obor Mediální a komunikační studia, redakční práce a tvůrčí psaní
2001–2002
Masarykova univerzita, obor Mediální studia a žurnalistika a Sociální politika a sociální práce
1999–2002
Pedagogická fakulta UK, obor Specializace v pedagogice

Stipendia, ocenění, granty

2018: vedení grantu Příprava podkladů pro monografii o životě a díle českého židovského spisovatele Jiřího Weila (1900–1959) od Nadačního fondu obětí holocaustu
2013–2016
grant GAČR Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století (spoluřešitelka)
2009–2012
grant FF UJEP Jeden český židovský osud (spoluřešitelka)
2007–2009
grant ŽMP Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů (spoluřešitelka)

Zaměstnání

2009–dosud
Euromedia Group, k. s., redaktorka a korektorka
2007–2009
Židovské muzeum v Praze, externí spoluřešitel grantového projektu
2007–2008
Židovské muzeum v Praze, dokumentátor a tajemník Sbírkotvorné komise ŽMP
2006
Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN, knihovník-bibliograf
2000–2005
Digitální ateliér L-Foto, fotograf

Členství

2010–dosud
Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK

Příspěvky k tématu šoa a židovská literatura

The Shoah in Poland in the Work of Jiří Weil: Translations and Literary Reference.  Poznańskie Studia Slawistyczne, 2017, č. 12, s. 139-152.

Tvůrčí činnost dětí v ghettu Terezín 1942–1945. In: Holý, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis 2016, s. 369–384.

Šoa v díle Jiřího Weila. In: Holý, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis 2016, s. 681–728.

Svět kibucu a holokaust očima Oty b. Krause. In: Holý, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis 2016, s. 729–760.

Jiří Weil: Žalozpěv za 77 297 obětí. In: Ibler, Reinhard (ed.): Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung. The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization. Stuttgart, Ibidem 2016, s. 79-87.

Šoa očima Oty Krause. In: Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv, 47, 2015, s. 183–197.

On the Emergence of the Novel Život s hvězdou (Life with a Star). In: Gazda, Grzegorz et al. (eds.): Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum, 11, 2014, s. 239–144.

Jiří Weil: A Scientist and Initiator of Exhibitions of  Children’s Drawings from Terezín. In: Holý, Jiří (ed.): The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Praha, Akropolis 2012, s. 51–63.

On the Emergence of the Novel Life with a Star. In: The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1940s. Ed. Jiří Holý. Praha: Akropolis

Jiří Weil se vrátil. In: Židovská ročenka. Praha: FŽO 2006, s. 138–157.

Úvod > Lidé > Hana Hříbková