Sudetoněmecký slovník

V rámci řady DigiOst vyšel 11. svazek sudetoněmeckého slovníku Das Sudetendeutsche Wörterbuch. Knihu vydalo Collegium Carolinum ve spolupráci s Herderovým institutem pro výzkum dějin ve střední a východní Evropy a Leibnizovým institutem pro výzkum východní a jihovýchodní Evropy.

Součástí monografie je článek Štěpána Balíka v české a anglické verzi Woas host‐ du’n heit fier an Schabesdeckl auf? Vzorek aškenazismů v české němčině stanovený na základě jazykového materiálu ze Sudetoněmeckého slovníku a jeho katalogu v Gießenu, v němž se autor zabývá aškenazskými výpůjčkami v české němčině.

S ohledem na dosavadní vydání slovníku po písmeno J se zde nachází také studie Otfrida Ehrismanna Das Sudetendeutsche Wörterbuch als kulturgeschichtliches Denkmal und die Wortstrecke zu Jude pojednávající o složeninách s první složkou Jude- a jejich sémantické kategorizaci.

 

Monografie je volně přístupná formou Open Access

Více informací o knize naleznete na stránce nakladatelství zde.

Úvod > Aktuality > Aktuality > Sudetoněmecký slovník