Olaf Glöckner

Dr. Olaf Glöckner je vědeckým pracovníkem Centra Mosese Mendelssohna pro evropská židovská studia na Univerzitě v Postupimi. Přednáší také na katedrách historie a židovských studií Postupimské univerzity. V Centru Mosese Mendelssohna působí jako vedoucí oddělení sociologie židovství.

Napsal dizertační práci nazvanou “Immigrated Russian Jewish Elites in Israel and Germany. Their Integration, Self-Image and Role in Community Building / Imigranti z ruské židovské elity v Izraeli a Německu. Jejich integrace, sebepojetí a role v budování komunity (1990-2010). V současnosti se zaměřuje především na transnacionální židovskou migraci, německo-izraelské vztahy, moderní antisemitismus a strategie jeho prevence, studium genocid a evropsko-židovský vývoj po roce 1989/90.

Působil jako jeden z hlavních řešitelů výzkumného projektu „Jews and Jewish Education in Germany Today“/ Židé a židovské vzdělávání v dnešním Německu (2008-2011), který finančně podpořil L. A. Pincus Fund. Podílel se také na výzkumných projektech „Discrimination and Hate Crime against Jews in Selected EU Member States”/ Diskriminace a zločiny z nenávisti vůči Židům ve vybraných členských zemích EU (2012/2013 a 2017/18), podporovaných Agenturou EU pro základní práva.

V posledních letech Olaf Glöckner publikoval širokou škálu témat, včetně židovské imigrace z bývalého Sovětského svazu, evropských Židů po roce 1989/90, židovského školství v Německu, německo-izraelských vztahů, a genocid ve 20. století. V roce 2018 vydal stručný životopis Davida Friedländera, nejznámějšího žáka Mosese Mendelssohna.

Knihy/kolektivní práce

David Friedländer. Aufklärer, Brückenbauer, Philanthrop. Hentrich & Hentrich, Berlin 2018

Deutschsprachige jüdische Migration nach Schweden. 1774-1945. De Gruyter, Berlin/Boston 2017 (hrsg. zusammen mit Helmut Müssener).

Das Zeitalter der Genozide. Urspünge, Formen und Folgen politischer Gewalt im 20. Jahrhundert. Duncker & Humblot, Berlin 2017 (hrsg. zusammen mit Roy Knocke)

Handbook of Israel. Major Debates. De Gruyter, Berlin/Boston 2016 (ed. together with Eliezer Ben-Rafael, Julius H. Schoeps, and Yitzhak Sternberg)

Deutschland, die Juden und der Staat Israel. Eine politische Bestandsaufnahme (hrsg. zus. mit Julius H. Schoeps); Olms, Hildesheim 2016

Being Jewish in 21st Century Germany. Ed. together with Haim Fireberg, de Gruyter, Berlin/Boston 2015.

Juden in Sachsen. Edition Leipzig / Henschel. Leipzig 2013 (hrsg. zus. mit Gunda Ulbricht)

Islamophobie und Antisemitismus – ein umstrittener Vergleich. de Gruyter. Berlin / Boston 2012 (hrsg. zus. mit Gideon Botsch, Christoph Kopke und Michael Spieker)

Immigrated Russian Jewish Elites in Israel and Germany: Integration, Self-Image and Role in Community Building, Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken 2011

Jews and Jewish Education in Germany Today (together with Eliezer Ben-Rafael and Yitzak Sternberg), BRILL, Leiden/Boston 2011

A Road to Nowhere? Jewish Experiences in Unifying Europe (together with Julius H.
Schoeps), BRILL, Leiden/Boston 2011

Ben-Rafael, E./Lyubansky, M./Glöckner, O./Harris, P./Schoeps, J.H./Jasper, W./Israel, Yael (eds.): Building a Diaspora. Russian Jews in Israel, Germany and the USA. BRILL, Leiden/Boston 2006.

Garbolevsky, Evgenya/von Mering, Sabine/Glöckner, O. (eds.): Russian Jewish Emigrants after the Cold War. Perspectives from Germany, Israel, Canada and the United States. Brandeis University, 2006.

Články

Moralische Sieger? Linksintellektuelle „Israelkritik“ zwischen Provokation, Demagogie und Antisemitismus, in: Monika Schwarz-Friesel (Hrsg.), Gebildeter Antisemitismus. Eine Herausforderung für Politik und Zivilgesellschaft. Nomos, Berlin 2015, S. 75-92.

Das neue Judentum in Deutschland, in: Patrick Becker / Ursula Diewald(Hg.), Die Zukunft von Religion und Kirche in Deutschland: Perspektiven und Prognosen, Verlag Herder, Freiburg 2014, S. 121-136.

Perspektiven der russisch-jüdischen Zuwanderung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. In: Dmitri Belkin und Raphael Gross (Hrsg.), Ausgerechnet Deutschland! Jüdisch-russische Einwanderung in die Bundesrepublik, Nicolai Verlag, Frankfurt a. M. 2010, S. 82-83.

Fifteen Years of Russian-Jewish Immigration to Germany: Successes and Setbacks. (together with Julius H. Schoeps). In: Y. Michal Bodemann (ed.), The New German Jewry and the European Context, New York 2009, pp.144-157.

Glöckner, Olaf (2006): Only Renowned Immigrants Are Mentioned in the Press: German Media and the Russian-Jewish Minority from 1990 to 2005. In: Russian-Jewish Emigrants after the Cold War. Perspectives from Germany, Israel, Canada and the United States. Ed. by. E. Garbolevsky, S. von Mering and O. Glöckner. Brandeis University, pp. 102-112.

Glöckner, Olaf (2006): Russian-Jewish Immigration to Germany (together with Julius H. Schoeps and Willi Jasper). In: Eliezer Ben-Rafael, Thomas Gergely and Yosef Gorny (eds.), Jewry between Tradition and Secularism. Europe and Israel Compared, BRILL, Leiden/Boston, pp. 36-42.

Glöckner, Olaf (2005): Zwischen High Tech und Marginalität. Wissenschaftler aus der früheren Sowjetunion und ihre Integration in Israel. In: Menora. Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte (Bd. 15): Russische Juden und Transnationale Diaspora, Berlin / Wien, S. 307-327.

Úvod > Lidé > Olaf Glöckner