Olga Zitová

Olga Zitová

Olga.Zitova@seznam.cz

Badatelské zaměření

česko-německé kulturní vztahy, časopis Selbstwehr, česká německá literatura

Studium

2012–dosud
doktorandka Ústavu germánských studií FF UK, obor Germánské jazyky a literatury, disertace na téma Týdeník Selbstwehr (1907–1938) v česko-německém kulturním kontextu pod vedením doc. Milana Tvrdíka, s konzultací prof. Jiřího Holého
2005–2012
FF UK, obory Český jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, diplomová práce na téma Pojetí mýtu u Thomase Manna a Olbrachtovy podkarpatské prózy

Stipendia, ocenění, granty

2013–2016
grant GAČR Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století (spoluřešitelka)
2014
DAAD, Vladimir-Admoni-Programm
1. 10. 2013 – 31. 1. 2013
DAAD, Univerzita v Řezně
1. 10. 2010 – 31. 1. 2011
CEEPUS, Univerzita ve Vídni, vypracování germanistické části diplomové práce
1. 8. – 30. 8. 2010
účast na jazykovém kurzu a 1. německo-české letní škole s tématem Pražská německá literatura, Univerzita v Kostnici, Německo

Zaměstnání

2012
FF UK, Ústav teoretické a komputační lingvistiky (ÚTKL), anotátorka lingvistických dat na analytické úrovni
2010–2012
MFF UK, Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL), anotátorka dat Pražského závislostního korpusu mluvené češtiny (PDTSC) na tektogramatické rovině
2006–2010
MFF UK, ÚFAL, anotátorka českých dat Pražského česko-anglického závislostního korpusu (PCEDT) na tektogramatické rovině
2005–2006
MFF UK, ÚFAL, anotátorka aktuálního větného členění na datech Pražského závislostního korpusu

Členství

2011–dosud
Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK

Výběrová bibliografie

Studie

Tylova adaptace Grillparzerovy veselohry Weh dem, der lügt! In: Válková, Jarmila et al. (red.). Kulturní translace – Kulturelle Translationen – Translacje kulturowe: příspěvky z mezinárodní studentské konference Interfaces VII v červnu 2009 v Praze. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2010, s. 187–198.

Vídeňské lidové divadlo ve Vídni a v Praze. In: Dzieweczyński, Mariusz et al. (red.). Bliskość i oddalenie – Nähe und Ferne – Blízkost a vzdálenost: Materiały VI. Międzynarodowej Konferencji Studenckiej Interfaces we Wrocławiu. Wrocław – Dresden: Neisse, 2009, s. 305–313.

Kolektivní práce

Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II (K‒O). Výstup: Fidlerová, Alena (ed.): Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II. Praha: Karolinum, 2007.

Úvod > Lidé > Olga Zitová