Olga Zitová

Olga Zitová

Olga.Zitova@seznam.cz

Badatelské zaměření

česko-německé kulturní vztahy, časopis Selbstwehr, česká německá literatura

Studium

2014–dosud
doktorandka, Universität Konstanz (Německo), Fachbereich Literaturwissenchaft, disertace na téma Literatur und die Selbstwehr. Unabhängige jüdische Wochenschrift (1907−1921), vedoucí práce prof. Matthias Schöning, konzultant prof. Jiří Holý, prof. Manfred Weinberg
od 2012 (přerušeno)
doktorandka Ústavu germánských studií FF UK, obor Germánské jazyky a literatury
2005–2012
FF UK, obory Český jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, diplomová práce na téma Pojetí mýtu u Thomase Manna a Olbrachtovy podkarpatské prózy

Stipendia, ocenění, granty

2013–2016
grant GAČR Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století (spoluřešitelka)
2014
DAAD, Vladimir-Admoni-Programm
1. 10. 2013 – 31. 1. 2013
DAAD, Universität Regensburg (Německo)
1. 10. 2010 – 31. 1. 2011
CEEPUS, Universität Wien (Rakousko), vypracování germanistické části diplomové práce
1. 8. – 30. 8. 2010
účast na jazykovém kurzu a 1. německo-české letní škole s tématem Pražská německá literatura, Universität Konstanz (Německo)

Zaměstnání

2012
FF UK, Ústav teoretické a komputační lingvistiky (ÚTKL), anotátorka lingvistických dat na analytické rovině
2005–2012
MFF UK, Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL), anotátorka lingvistických dat na tektogramatické rovině

Členství

2011–dosud
Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK

Bibliografie

Balík, Štěpán − Brunová, Marie − Holý, Jiří − Nichtburgerová, Hana − Zitová, Olga. Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice. In: Slovo a smysl, č. 37, 2021, s. 117−134, dostupné on-line
https://wordandsense.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/18/2021/11/Stepan_Balik_-_Marie_Brunova_-_Jiri_Holy_et_al_117-134.pdf

Zitová, Olga. Literární příspěvky v týdeníku Selbstwehr do roku 1921. Jidiš – první světová válka – Franz Kafka a Max Brod. In: Holý, Jiří (ed.). Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 71–133.

Zitová, Olga. Židé v podkarpatské próze Ivana Olbrachta. In: Holý, Jiří (ed.). Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 267–291.

Zitová, Olga. Na slovíčko s Eduardem Goldstückerem. Česká literatura 62, č. 6, 2014, s. 864–868.

Zitová, Olga. Píše Olga Zitová [recenze knihy Terezy Pavlíčkové Die Entwicklung des Nationalitätenkonflikts in der Znaimer deutschen Presse 1850–1938. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2013], Institut pro studium literatury, 16. 3. 2015, dostupné on-line http://www.ipsl.cz/index.php?id=682&menu=echos&sub=echos&str=echos_jedno.php

Zitová, Olga. Thomas Mann und Ivan Olbracht. Der Einfluss von Manns Mythoskonzeption auf die karpatoukrainische Prosa des tschechischen Schriftstellers. přel. Ilka Giertz, Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa, sv. 7, Stuttgart: ibidem, 2014.

Zitová, Olga. Píše Olga Zitová [recenze knihy Dimitry Shumského Zweisprachigkeit und binationale Idee. Der Prager Zionismus 1900–1930. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2013], Institut pro studium literatury, 28. 4. 2014, dostupné on-line http://www.ipsl.cz/index.php?id=495&menu=echos&sub=echos&str=echos_jedno.php

Zitová, Olga. Olbrachtův Golet v údolí ve světle románu Josef a bratří jeho Thomase Manna. Česká literatura 61, č. 6, 2013, s. 831–853.

Zitová, Olga. Otakar Fischer (1883–1938) − V rozhraních / In Grenzgebieten. Česká literatura 61, č. 3, 2013, s. 450–453.

Zitová, Olga. Tylova adaptace Grillparzerovy veselohry Weh dem, der lügt! In: Válková, Jarmila et al. (red.). Kulturní translace – Kulturelle Translationen – Translacje kulturowe: příspěvky z mezinárodní studentské konference Interfaces VII v červnu 2009 v Praze. 1. vyd. Praha: Akropolis 2010, s. 187–198.

Zitová, Olga. Vídeňské lidové divadlo ve Vídni a v Praze. In: Dzieweczyński, Mariusz et al. (red.). Bliskość i oddalenie – Nähe und Ferne – Blízkost a vzdálenost: Materiały VI. Międzynarodowej Konferencji Studenckiej Interfaces we Wrocławiu. Wrocław – Dresden: Neisse 2009, s. 305–313.

 

Úvod > Lidé > Olga Zitová