Marcela Menachem Zoufalá

 E-mail: marcela.zoufala@gmail.commarcela.zoufala@ff.cuni.cz

Badatelské zaměření

Studium

2008 Univerzita Karlova

Titul PhDr. – kulturní antropologie

2006 Univerzita Rio de Janeiro (PUC), Brazílie

Magisterský výzkumný projekt (jednosemestrální stipendium CUNI)

2005 Univerzita Sapienza v Římě, Itálie

(jednosemestrální stipendium italské vlády)

2001/2002 University Nova de Lisboa, Portugalsko

(Jednoleté stipendium – program Erasmus)

1999/2006 Univerzita Karlova

Magisterský titul – kulturní antropologie – Summa Cum Laude

1998/2005 Univerzita Karlova

M.A. – portugalský jazyk a literatura

Členství

2020 – dosud

člen Akademické rady Evropské asociace izraelských studií (EAIS)

2020 – dosud

člen Asociace pro židovská studia (AJS)

2019 -dosud

stálý člen Centra Mosese Mendelssohna pro evropská židovská studia na Postupimské univerzitě.

2019

hostující profesor v oboru izraelských studií, Selma Stern Center for Jewish Studies in Berlin-Brandenburg & The Moses Mendelssohn Center for European Jewish Studies, University of Potsdam – 5 měsíců pobytu

2019 – dosud

správní rada Herzlova centra izraelských studií (HCIS), Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.

2017 – dosud

Centrum pro studium holocaustu a židovské literatury, Univerzita Karlova (CUNI), vědecký pracovník.

2017 – dosud

členka Asociace izraelských studií (AIS).

2016

Institut pro studium globálního antisemitismu a politiky. Letní institut pro rozvoj kurikula interdisciplinárního studia antisemitismu.

2016

Masaryk Distinguished Chair (akademický program na IDC Herzliya/TAU, Izrael).

2015 – dosud

Tel Avivská univerzita, Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, Senior Research Fellow.

2015

Brandeis University, Schustermanovo centrum pro izraelská studia, Letní institut pro izraelská studia

2014/2015

Postdoktorandské stipendium na Univerzitě Karlově. Název projektu: Očima českých Židů: Židovská identita a současný antisemitismus.

2014

Masaryk Distinguished Chair (akademický program na IDC Herzliya/TAU, Izrael).

2012

University of Southern California Shoah Foundation, Teaching Fellow, zaměření na současný antisemitismus ve střední Evropě.

2010

Ph.D. kulturní antropologie, Univerzita Karlova, disertační práce: „Náboženství, gender a kultura: Vliv autorit ortodoxního judaismu na postavení židovských žen v současném Izraeli“.

2009/2010

Hostující výzkumný pracovník Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

2008/2009

Hebrejská univerzita v Jeruzalémě

Doktorandský výzkumný projekt (jednosemestrální stipendium Sasakawa Young Leaders Fund)

 

Zaměstnání

2020 – 2021 Centrum pro studium holocaustu a židovské literatury, Filozofická fakulta UK

2019 Spolupředsedkyně programu a organizačního výboru 8. výroční konference Evropské asociace izraelských studií (spolu s prof. Joannou Dyduch): Democracy in Challenging Times: Izrael, Evropa a svět, Univerzita Karlova, 8.-10. září 2019, Praha.

2018 – dosud Vědecký pracovník / vědecký člen, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2018 – dosud Výzkumný pracovník a koordinátor (spolu s prof. Jiřím Holým) mezinárodního studia: United in Diversity – An Interdisciplinary Study of Contemporary European Jewry and Its Reflection, EACEA; člen výzkumných skupin: prof: „Současné perspektivy evropských Židů: mezi asimilací, integrací, „židovskou renesancí“ a novým antisemitismem“.

2015/2017 Programový a výkonný ředitel a člen akademické rady Pražského centra židovských studií, CUNI.

2013/2015 Výkonný ředitel a člen akademické rady Pražského centra židovských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

2013/2019 Zakladatel a hlavní organizátor „Týdne Izraele na Univerzitě Karlově“ (série přednášek, debat, workshopů atd. konaných v letech 2013; 2014; 2015; 2016; 2019).

2012 Spoluzakladatel a koordinátor a člen akademické rady Pražského centra židovských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

2010/2012 Programový koordinátor programu Pražská židovská studia, Univerzita Karlova.

 

 

Bibliografie

Being Jewish in 21st Century Central Europe. Haim Fireberg, Olaf Glöckner, Marcela Menachem Zoufalá /eds./, Series: Europäisch-jüdische Studien, De Gruyter, 2020.  ISBN-13: 978-3110579659, in English.

Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky [The disintegration of Jewish Life: 167 days of the Second Republic], Marcela Zoufalá – Jiří Holý /eds./ Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2597-5, in Czech.

Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World, Zoufalá, Marcela /ed./, Jüdische Kultur: Studien zur Geistesgeschichte, Religion und Literatur. Wiesbaden, Harrassowitz, 2014. ISBN 978-3-447-10128-8, in English.

Judaismus a ženy v Izraeli [Judaism and Women in Israel] Praha, Karolinum University Press, 2012. ISBN 978-80-246-2039-8, in Czech.

Zoufalá, Marcela – Sládek, Pavel – Zdichynec, Jan /eds./: Židovská studia ve 21. století [Jewish Studies in 21st Century], Historie – Otázky – Problémy (HOP) 2013/1 – FF UK, Praha 2013, pp. 19-25, ISSN 1804-1132, in Czech.

“Ethno-religious Othering as a reason behind the Central European Jewish distancing from Israel”, in: Haim Fireberg, Olaf Glöckner, Marcela Menachem Zoufalá /eds./: Being Jewish in 21st Century Central Europe. Series: Europäisch-jüdische Studien, De Gruyter, 2020. ISBN-13: 978-3110579659, in English.

“Being Jewish in Europe in the 21st Century: Jewish Identity and Contemporary Antisemitism”, in: Zoufalá, Marcela /ed./: Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Jüdische Kultur: Studien zur Geistesgeschichte, Religion und Literatur. Wiesbaden, Harrassowitz 2014, pp. 213-223, ISBN 978-3-447-10128-8, in English.

“Israel Studies – a new academic discipline seeking its identity”, in Zoufalá, Marcela – Sládek, Pavel – Zdichynec, Jan /eds./: Židovská studia ve 21. století [Jewish Studies in 21st Century], Historie – Otázky – Problémy 2013/1 – FF UK, Praha 2013, pp. 19-25, ISSN 1804-1132, in Czech.

“Contemporary antisemitism in the Czech Republic and elsewhere: Selected causes, trends and context”, in Zoufalá, Marcela – Sládek, Pavel – Zdichynec, Jan /eds./: Židovská studia ve 21. století [Jewish Studies in 21st Century], Historie – Otázky – Problémy 2013/1 – FF UK, Praha 2013, pp. 121-131, ISSN 1804-1132, in Czech.

“Selected Sources and Manifestations of Antisemitism in Contemporary Czech Society”, in Machačová, Helena /ed./: Collection of Second Prague Seminary of Association of Jewish Academics: Holocaust – bygone story or moral challenge? Research, memory and the Czech society, 2013, pp. 73-78, ISBN 978-80-260-4936-4, in Czech.

“The Ordination of Women as Rabbis – Prospects of Female Believers in the State of Israel”. In Studia Ethnologica Pragensia, 2/2013, pp. 59-73, ISSN 1803-9812, in Czech.

“Judaism and Divorce Practices in the Modern State of Israel”. In Culturologia, 1(2), 2012. ISSN 1805-2886, in English.

“The Positions of Orthodox Judaism and the Roman Catholic Church on Some Selected Sexual Reproduction Subjects”. In Šulová, Fait, Weiss a kol.(2011): Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Nakladatelství odborné literatury Maxdorf. ISBN 978-80-7345-238-4, in Czech.

“The Image of Aging Women in Israeli literature”. In Klimakterická medicína, 4/2010. ISSN 1211-4278, in Czech.

“Nightfall in Persepolis” – interview with Iranian dissident Mohsen Sazegara. In Nový Prostor, 2008, No. 301. ISSN 1213-1911, in Czech.

Review: Sládek, P. (2012): Rashi (1040–1105) and the Origins of Biblical Commentary in the Franco-Rhenish Jewish Centers, Prague: 584 pp. Judaica Bohemiae 2 (2012), 1, p. 133-137, in English.

“Occidentalism”; “Orientalism”; “Said Edward”; “Candomblé”; “Hanafi Hasan”. In Malina, J. a kolektiv (2009): Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 978-80-7204-560-0, in Czech.

Vyučování

2019/2021 Univerzita Karlova

“Israel’s Diverse Society: Ethnicity, Gender and Religion” (v angličtině)

2018/2019 Postupimská univerzita

“Society, Culture and Religion of Contemporary Israel” (v angličtině)

2018/2019 Univerzita Karlova

“Czech-Israeli Literary, Cultural and Diplomatic Intersections in the 20th and 21st Century” (v anglickém jazyce)

2017/2018 „Současný antisemitismus v české společnosti v evropském rámci“

2016/2017 „Společnost a kultura Státu Izrael“

„Úvod do židovských studií“/“Metodologie v židovských studiích“ – sdílené kurzy

2009 /2013 „Různé aspekty kulturní komunikace mezi Západem a Východem“

„Orient a kultura“

„Muslimské komunity v Evropě“

„Zdroje a projevy antisemitismu v současné české společnosti“

2006/2008 Metropolitní univerzita Praha “The Middle East and the European Union”

Přednášky a prezentace na konferencích

2019 CUNI´s Student Associations POLIS and ANTRE: “Judaism and Women in Israel”

2019 European Association of Israel Studies 8th Annual Conference: Plenary Round Table: “Israel Studies as a Discipline”

2019 Selma Stern Center for Jewish Studies in Berlin-Brandenburg “We defended the community against Hitler and Stalin – and now it should be given to someone from Bnei Brak?!” Ethno-religious Otherization as a tool of Central European Jewish distancing from Israel (Public Lecture)

2019 Association for Israel Studies – 35th Annual Conference, Kinneret, Israel: „[Israel as] the true heart of Europe – a heart strangely located outside the body.“: Israel in the Mirror of Kunderian Central Europe

2019 The European Institute for Jewish Studies in Sweden: Paideia Academic Conference: 1989 – 2019: Jews in Post-Communist Europe “Jewish and Israel Studies: Two Entangled Disciplines and their Current Specifics and Developments within the Central European Academia”

2018 European Association of Israel Studies – 7th Annual Conference, University of London, SOAS: “Israel as a Symbol of the Free World during the Prague Spring in 1968”

2018 Anthropological Seminar, Institute of Anthropology of the Faculty of Science, Masaryk University: “Czech-Israeli Cultural and Diplomatic Intersections in the 20th and 21st Century”

2018 International Workshop, Justus Liebig University Giessen: Holocaust in Polish, Czech and Slovak Literature and Culture: “The Shoah from a Women’s Point of View: Perspectives of Ruth Bondy and Heda Margolius Kovály”

2018 The World Union for Progressive Judaism, Charles University: “Can religion save Europe?”

2017 European Association of Israel Studies – 6th Annual Conference, University of Wrocław: “Shaping Jewish-Zionist Arab identity in Israel over the last decade: a case study”

2017 European Association of Israel Studies – 6th Annual Conference, University of Wrocław: “Israeli-European relations in the time of crisis (?)”. Setting up the agenda for the Israeli-European Group for Development and Difficult Issues.

2017 Association for Israel Studies – 33rd Annual Conference, Schusterman Center for Israel Studies, Brandeis University: “Meaning of Israel in Contemporary Reality and Imagination of Central European Jews: Case of the Czech Republic”

2017 Anthropological Seminar, Institute of Anthropology of the Faculty of Science, Masaryk University: “Contemporary Identity of the Czech Jews: Revival, de-assimilation or New Phenomenon?”

2016 Joint Research Workshop – Tel Aviv University and The University of Maryland: Israel and Europe: Probing Mutual Perceptions and Interpretations in the Diplomatic Archives, 1948-1990: “June 1967: The Six-Day War, severance of diplomatic relations between Czechoslovakia and Israel, and the aftermath”

2016 Joint conference of Rafael Institute; Tel Aviv Institute Contemporary Psychoanalysis and Israeli Institute of Group Analysis: Civilians in War: “Jewish-Arab Conflicted Loves: Identity Crisis of Arabs in Israel”

2016 IDC Herzliya: “Contemporary prospects for European Jews: Aliyah, assimilation, anti-Semitism?”

2016 “Online Education” (Charles University´s and Czech Television´s joint project): “Israeli society in the 21st Century”

2015 4th Annual International Joint-Conference of the Prague Centre for Jewish Studies CUNI and Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, Tel Aviv University: Being Jewish in Central Europe Today: “Is there an emerging European Jewish identity?”

2015 3rd Israel Week at Charles University: Chairing round table “Contemporary prospects for European Jews: Aliyah, assimilation, anti-Semitism?” Guests: H.E. Gary Koren (Ambassador of the State of Israel), Louise Hecht (Kurt and Ursula Schubert Centre for Jewish Studies, Palacký University in Olomouc) and Gabriel Noah Brahm (Northern Michigan University and Hebrew University).

2015 Jewish Museum in Prague: “Through the eyes of Czech Jews: Jewish Identity and Contemporary Antisemitism”

2014 “Online Education” (Charles University´s and Czech Television´s joint project):  “Contemporary antisemitism in the Czech Republic and elsewhere: Selected causes, trends and context”

2013 1st Israel Week at Charles University. Round table: “Old, new or none at all? Antisemitism in Europe and the conflict in the Middle East”.

2013 Anthropological Seminar, Institute of Anthropology of the Faculty of Science, Masaryk University: “Immigration and the Rise of Right-wing Extremism in the European Framework”

2013 Summer School of Interdisciplinary Studies (FA CU): “Agunot – anchored women in the State of Israel”

2012 International Symposium, Kurt and Ursula Schubert Centre for Jewish Studies, Palacky University, Olomouc: Judaism and Jewish Studies in the Modern World: “Jews and Judaism in Central Europe”

2012 1st Annual International Conference of the Prague Centre for Jewish Studies: Jewish Studies in 21st Century. Prague – Europe – World: “Sources and Manifestations of Antisemitism in Contemporary Czech Society with an Emphasis on so-called New Antisemitism”

2012 Anthropological Seminar, Institute of Anthropology of the Faculty of Science, Masaryk University: “Use of Narrative Ethnography Method during the Fieldwork in Israel”.

2012 Anthropological Forum (PAKET), Faculty of Arts, Charles University: “The Ordination of Women as Rabbis – Prospects of Female Believers in the State of Israel”.

2011 Intercultural Communication and Multicultural Education, Faculty of Arts, Charles University: “Romeo and Juliet against the Backdrop of Jewish-Arab relations”.

2011 Cultural Studies through a Gender Lens, Faculty of Arts, Charles University: “’ You are hereby permitted to all men’ – Judaism and Divorce Style in the Modern State of Israel”.

 

Hostující řečník – související mimouniverzitní odborná praxe

2017 Mezinárodní konference MENE TEKEL: „Slovo, jeho síla a zneužití“ Senát Parlamentu České republiky

2015 Evropský den židovské kultury – Židovské muzeum v Praze: Představení debaty „Mezi ideály a společenstvím“: Vrchní pražský rabín David Peter a student rabínského semináře David Maxa.

2014 Česko-izraelské fórum, Ministerstvo zahraničních věcí ČR: „Ochrana demokratické společnosti a hodnot v prostředí konfliktu“.

2014 Židovské muzeum v Brně: „Judaismus a ženy v Izraeli“.

2013 Moravskoslezská křesťanská akademie: „Zdroje a projevy antisemitismu v současné české společnosti“

2012 Druhý pražský seminář Asociace židovských akademiků. Holokaust jako minulý příběh nebo morální výzva? Výzkum, paměť a česká společnost: „Vnější vlivy na současný antisemitismus v české společnosti“. Senát Parlamentu České republiky

2011 Česká státní televize, Studio 6, rozhovor na téma „Ramadán: Tradice v proměnách času“.

Související neuniverzitní odborná praxe

2018 Spoluorganizátor třetího pražského semináře Asociace židovských akademiků v Parlamentu ČR zaměřeného na život Židů v dnešní Evropě a na téma Současný antisemitismus a radikalizace společnosti v Evropě.

2013 Stipendijní program Nahuma Goldmanna

2009/2010 Stáž na Velvyslanectví České republiky v Izraeli (8 měsíců)

2007/2008 Redaktorka časopisu Nový Prostor (česká verze The Big Issue).

2006/2008 Monitoring tisku, agentura Reuters, Praha

Sociální média

Zakladatelka facebookové stránky Židovská a izraelská studia v ČR s více než 1700 sledujícími.

Jazyky

Doktorská zkouška z angličtiny na CUNI: standard B2/C1 CEFR

Portugalština: magisterský titul

Zkouška ze španělského jazyka na CUNI

Moderní hebrejština úroveň Bet / Gimel

 

Úvod > Lidé > Marcela Menachem Zoufalá