Kateřina Voborská

ka.melecka@gmail.com

Badatelské zaměření

evropský modernismus, zobrazení židovských žen, židovství a gender

Zaměstnání

2019–dosud

Albatros Media a. s., literární redaktorka

Studium a stáže

2019–dosud

doktorské studium na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, obor Obecná a srovnávací literatura, disertace Writing the Female Jewish Body in European Modernist Literature

2018–2019

MA – Literature in Society. Europe and Beyond, Universiteit Leiden, diplomová práce The Representation of Jewish Women in Czech Holocaust Fiction: Otčenášek, Fuks and Lustig

2014–2018

MA – English Literature and Comparative Literature, University of Glasgow

Bibliografie

Blodigová, Mikulcová, Voborská a kol. 42 hvězd mezi nebem a zemí. Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o., 2020.

Úvod > Lidé > Kateřina Voborská