Šárka Sladovníková

Šárka Sladovníková

sarka.sladovnikova@gmail.com

Badatelské zaměření

Šoa očima dítěte – fikční a nefikční próza, šoa na plátně, deníky

Studium

2016-dosud: doktorandka Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, obor Dějiny české literatury a teorie literatury, disertace na téma Filmové adaptace holokaustu
2010–2013
navazující magisterské studium Politologie na FSV UK
2005–2012
magisterské studium filologie – český jazyk a literatura – na FF UK, DP na téma Reprezentace šoa: dětská literatura a literatura o dětech
2005–2010
bakalářské studium Žurnalistiky na FSV UK

Stipendia, ocenění, granty

2013–2016
grant GAČR Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století

2012-2015
Bibliografie české literární vědy 1945–1960. Metodické aspekty článkové bibliografie a jejich aplikace v praxi (Ministerstvo kultury ČR, program NAKI, kód DF12P01OVV011)

Zaměstnání

2012–2016
bibliografka v ÚČL AV ČR (bibliografie české literární vědy 1945-1960)
2009–2013
učitelka na GBČ Praha (seminář Žurnalistika)
2008–dosud
korektorka pro Ogilvy PR, Praha
2008–2012
part-time Account Executive Ogilvy PR, Praha
2007–2008
externí redaktorka měsíčníku Komora.cz

Členství

2010-dosud
Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK

Výběrová bibliografie

Studie

The Holocaust in Czechoslovak and Czech Feature Films. Translated by Nicholas Orsillo. Stuttgart, Ibidem (in print).

Zobrazení holokaustu v denících. In: Holý, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis 2016, s. 385–427.

Memoárová literatura o šoa. In: Holý, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis 2016, s. 521–572.

Holokaust v československém a českém hraném filmu. In: Holý, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis 2016, s. 601–680.

Dětský pohled na holokaust. In: Holý, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha, Akropolis 2016, s. 797-840.

The Film Colette – Risk of a „Modern“ Approach to the Depiction of the Holocaust. In: Ibler, Reinhard (ed.): Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung. Stuttgart, Ibidem 2016, s. 243-254.

Fight against Evil in the Films of Zbyněk Brynych: Transport from Paradise, And the Fifth Rider Is Fear, and I, Justice. In: Holý, Jiří (ed.): The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe. Praha, Akropolis 2015, s. 81-96.

Reprezentace šoa v denících: analýza deníku Dawida Sierakowiaka a Mary Bergové. In: Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv, 47, 2015, s. 47–70.

Choral Narration of the Holocaust through Children’s Eyes. Transformation of the Choral Narration and Child’s Narrator in Children of Zion (Henryk Grynberg), Star Children (Clara Asscher Pinkhof) and We Came as Children (Karen Gershon). In: Holocaust Literature, Theatre, and Film in Central Europe. The Fifties and Sixties. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 129–141. ISBN 978–80–7470–004–0.

Anna Novac’s The Beautiful Days of My Youth and Arnošt Lustig’s The Unloved. In: The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s.. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 73–87, ISBN 978–80–7470–022–4.

The Tale of Sir Nicholas Winton in Matej Mináč´s Films Nicky´s Family and The Power of Good. In: Der Holocaust in den Mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989 / The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, Ibidem 2014, s. 331–346, ISBN 978-3-8382-0512-0.

The Fight against Evil in Zbyněk Brynych’s Films: Transport from Paradise, And the Fifth Rider Is Fear, and I, Justice [příspěvek na mezinárodním workshopu, který proběhl 8.–9. 5. 2014, publikace vyjde ve vydavatelství Akropolis v roce 2015].

Úvod > Lidé > Šárka Sladovníková