Ondřej Pavlík

pavlik.ond@email.cz

 

Badatelské zaměření

chasidská legenda a její adaptace v české literatuře (Egon Hostovský, Jiří M. Langer, Ivan Olbracht)

reflexe židovství v české lyrice 20. a 30. let (Otokar Fischer, František Gottlieb, Viktor Fischl)

 

Studium

2017–2020

FF UK, bakalářské studium oboru Český jazyk a literatura, bakalářská práce: Poutníci a vyprávění. Adaptace chasidské legendy v díle Ivana Olbrachta, Jiřího Mordechaje Langera a Egona Hostovského

2020–dosud

FF UK, magisterské studium oborů Český jazyk a literatura a Učitelství českého jazyka a literatury na středních školách a gymnáziích

 

Stáže a spolupráce

2018–2019: Studentská stáž v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (výpomoc při přípravě edice Spisy Vladimíra Macury)

2019–2020: Spolupráce s Ústavem pro českou literaturu AV ČR (projekt Korpus současné poezie)

2019–dosud: Pomocná studentská vědecká síla v Ústavu české literatury a komparatistiky

2022–dosud: Učitel literatury na Střední škole knižní kultury v Praze

 

Členství

2020–dosud: Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK

 

Publikace k tématu židovská literatura

Poutníci a vyprávění. Adaptace chasidské legendy v díle Ivana Olbrachta, Jiřího Mordechaje Langera a Egona Hostovského. In: Slovo a smysl 18, 2021, č. 36, 2021, s. 79-98.

Píše Ondřej Pavlík (recenze knihy Korespondence Hannah Arendtové a Gershoma Scholema). In: E-forum Institutu pro studium literatury 2020. Dostupné na: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1759&menu=echa&sub=echa&query=pavl%C3%ADk&str=echo.php

Jak Ota Pavel našel svůj židovský kruh (recenze knihy A. Kaczorowského Ota Pavel. Pod povrchem). In: Klacek (www.klackoviste.cz). Dostupné na: https://www.klackoviste.cz/clanky/recenze-ota-pavel

 

 

Úvod > Lidé > Ondřej Pavlík