O nás

V nakladatelství Akropolis vyšla kolektivní monografie členů a spolupracovníků našeho Centra.

Publikace: Cizi i blizci

Centrum vzniklo v roce 2010 při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Jeho cílem je studovat literaturu spojenou s šoa/holokaustem a židovskou kulturu v českých zemích a ve střední Evropě. Pracovníci centra se tímto tématem již několik let systematicky zabývají. Prvním výsledkem bylo mezinárodní symposium již před založením Centra v roce 2005, z něhož vyšla publikace Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře (ed. J. Holý, Praha, Karolinum 2007). Druhou knižní publikací byla kolektivní monografie Jiří Holý/Petr Málek/Michael Špirit/Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (Praha, Akropolis 2011). Následovaly sborníky z mezinárodních workshopů pořádaných spolu s německými a polskými kolegy, monografie Olgy Zitové a dílčí studie (viz dále a také Publikace). Dosud nejvýznamnějším výsledkem práce Centra byla kolektivní monografie Cizí a blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Podílelo se na ní devět autorů: Štěpán Balík, Jan Fingerland, Magdaléna Fottová, Denisa G. Goldmannová, Jiří Holý, Hana Hříbková, Lucie Kroulíková, Šárka Sladovníková a Olga Zitová. Kniha vyšla koncem roku 2016 v nakladatelství Akropolis a má 1048 stran velkého formátu.

Centrum spolupracuje se zahraničními partnery, v současnosti především s univerzitou v německém Gießenu (Institut für Slavistik a Arbeitsstelle Holocaustliteratur) a Univerzitou Adama Mickiewicze v polské Poznani (Instytut Filologii Słowiańskiej). Hlavními domácími partnery jsou pro nás Ústav pro českou literaturu AV ČR, Židovské muzeum v Praze, Centrum judaistických studií na FF UP v Olomouci a Katedra blízkovýchodních studií na Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 2010 pořádáme společně s německými a polskými kolegy sérii workshopů zaměřených na beletrii i dokumentární literaturu věnovanou holokaustu ve střední Evropě. Pokud je nám známo, jde o jedinou mezinárodní spolupráci toho druhu v Evropě. První pracovní setkání se konalo v květnu 2010 v hessenském Gießenu (knižní sborník Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur; ed. R. Ibler, München/Berlin 2012), druhé v květnu 2011 v Lodži (sborník Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne vyšel až 2014). Následovaly dva workshopy pořádané v Praze. První proběhl v listopadu 2011, druhý v červnu 2012. Sborník z prvního vyšel pod názvem The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s v Praze 2012. V témže roce byl vydán i sborník z následujícího workshopu s podobným názvem The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe:1970s and 1980s. V listopadu 2012 se uskutečnil v Gießenu už celkově pátý workshop, jehož knižní výstup následoval ve Stuttgartu 2014: The Holocaust in the Central European Literatures since 1989. Šestý byl opět v Praze, v květnu 2014, sborník z něho byl vydán pod názvem The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe (Praha 2015); v závěrečné příloze obsahuje přehledy všech dosavadních workshopů. Tímto workshopem jsme se posunuli od chronologického zkoumání literatury a kultury reflektující holokaust v jednotlivých časových obdobích k analýze poetiky a estetiky děl s tímto tématem. Jim byla věnována i setkání následující: workshop v Gießenu v červnu 2015 (knižní sborník z něho vyšel pod názvem Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung, Stuttgart 2015) a osmý, dosud poslední workshop v polské Poznani v prosinci 2015, z něhož vyšel sborník pod názvem: The Reception of Literary and Artistic Works about the Holocaust. (Poznańskie Studia Slawistyczne 12, 2017). 

Vedle vědecké práce je Centrum zapojeno i do práce pedagogické. V Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku FF UK bylo obhájeno několik bakalářských a diplomových prací na téma židovské literatury a holokaustu. V současné době se pracuje na několika doktorských disertacích, magisterských a bakalářských pracích na toto téma. Vedle stávajících kurzů v Ústavu české literatury a komparatistiky (Téma holokaustu/šoa ve středoveropské literatuře, Židovská tematika v české literatuře) vznikl nový magisterský obor Židovská studia, který byl otevřen v roce 2016 a je soustředěn k židovské kultuře i dějinám a reflexi židovství v nové době. Tento obor organizačně připravuje Pražské centrum židovských studií na FF UK založené v roce 2012, jehož jsme se stali součástí a na němž se spolu s námi podílejí hebraisté, germanisté a religionisté.

V roce 2020 slaví centrum desetileté jubileum. Brožuru k tomuto výročí můžete nalézt zde.

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury