O nás

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury vzniklo v roce 2010 při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Jeho cílem je studovat literaturu spojenou s šoa/holokaustem a židovskou kulturu v českých zemích a ve střední Evropě. Pracovníci centra se tímto tématem již několik let systematicky zabývají.

Nejvýznamnější publikační výstupy byly dosud dva. Jednak rozsáhlá, více než tisícistránková kolektivní monografie Cizí i blízcí, která se zabývá tematizací židovství v české literatuře a kultuře v „dlouhém“ dvacátém století. Podílelo se na ní devět autorů. Jde o dosud nejdůkladnější zpracování daného tématu.

Za druhé rozsáhlý mezinárodní projekt ve spolupráci s literárními vědci z Německa, Polska a Slovenska Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Jde o dílo v angličtině, které slouží jako standardní příručka pro univerzity a akademickou obec. Vyšlo v létě 2021 v nakladatelství De Gruyter v papírové i online verzi. Online je také jako open access příručka bezplatně dostupná na stránkách nakladatelství https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110671056/html.

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury rozvíjí množství svých aktivit společně se zahraničními partnery. Dlouhodobě jsme spolupracovali s Univerzitou Justuse Liebiga v Gießenu, v současnosti je naším hlavním partnerem Univerzita Adama Mickiewicze v polské Poznani (Instytut Filologii Słowiańskiej), dále pak Tel Aviv University, Moses Mendelssohn Zentrum (Univerzita Postupim) a Univerzita Komenského v Bratislavě.

Hlavními domácími partnery jsou pro nás Ústav pro českou literaturu AV ČR, Židovské muzeum v Praze, Centrum judaistických studií na FF UP v Olomouci a Katedra blízkovýchodních studií na Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 2010 pořádáme společně s německými a polskými kolegy sérii workshopů zaměřených na beletrii i dokumentární literaturu věnovanou holokaustu ve střední Evropě (viz 5. Mezinárodní workshopy a 4. Knižní publikace). Pokud je nám známo, jde o jedinou mezinárodní spolupráci toho druhu v Evropě.

Centrum má ve svém portfoliu i Israel Studies a socio-kulturní kvalitativní výzkum současných židovských komunit v EU. V září 2019 Centrum spolupořádalo v Praze velkou mezinárodní výroční konferenci European Association of Israel Studies (University of London), které se aktivně účastnilo na 160 hostů z celého světa.

Součástí Israel Studies je výzkum antisemitismu, židovské populace ve střední Evropě a tematizace židovství v literatuře a kultuře v projektu “United in Diversity” – An Interdisciplinary Study of Contemporary European Jewry and Its Reflection podpořeném evropským grantem Erasmus+ Program, Key Action 2: Strategic Partnerships, který byl udělen EACEA (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast) v zastoupení DZS (Domu zahraniční spolupráce). Spolupracovali jsme na něm s univerzitami z Izraele, Německa a Slovenska. Univerzita Karlova je hlavním koordinátorem a podavatelem grantového projektu.

Vedle vědecké práce je Centrum zapojeno i do práce pedagogické. Pracovníci Centra pravidelně vedou kurzy k literatuře s tematikou židovství a Izraele, v češtině i v angličtině. Mezi zmiňované kurzy patří „Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře I-II“, „Téma šoa ve středoevropských literaturách I-II“, „The Holocaust in Czech and Slovak Feature Films“ (v angličtině), „Holocaust in Film Adaptations“ (v angličtině), “Israel’s Diverse Society: Ethnicity, Gender and Religion” (v angličtině) a Česko-izraelské literární, kulturní a diplomatické křižovatky ve 20. a 21. století.

V Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku FF UK byla obhájena řada bakalářských a diplomových prací na téma židovské literatury a holokaustu. V současné době jsou zadány tři disertace a několik magisterských a bakalářských prací na toto téma.

Kromě Prahy je aktivní také kruh spolupracovníků Centra v Českých Budějovicích. Od roku 2015 byly v literární kavárně „Měsíc ve dne“ pořádány jidišové večery u příležitosti židovských svátků. Dále je tamtéž každé pondělí od 20:00 pro zájemce určen kurz jazyka jidiš, který se zaměřuje na překlad.

V roce 2020 oslavilo centrum desetileté jubileum. Informace o desetileté činnosti naleznete zde: Centrum_holokaustu_10_let_vyroci.

Centrum komunikuje s akademickou obcí také prostřednictvím Facebooku

https://www.facebook.com/JewishIsraelStudiesCzechRepublic/?ref=bookmarks

Aktuální ohlasy v médiích

pořad o Poláčkovi ze dne 20.3. 2022  v pořadu Šalom alejchem, viz https://regiony.rozhlas.cz/domov-senioru-hagibor-pomaha-uprchlikum-fzo-ma-noveho-tajemnika-a-130-narozeniny-8705781

Rozhlasový pořad o Jiřím Weilovi (21.9. 2021)

Krátké představení Kompendia polské, české a slovenské literatury holokaustu pro AJS (s krátkým videem, 4.1. 2022),

Rozhovory v Českém rozhlase ze dne 7.11. 2021 o bergmannovské konferenci https://regiony.rozhlas.cz/hugo-bergmann-v-praze-a-jeruzaleme-navstivte-teplicky-cimes-a-kdo-u-nas-zalozil-8615065;

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/mladi-zide-uz-nemaji-strach-ani-v-nemecku-rikaji-vedci/r~2a3c9cec3e8b11eaa24cac1f6b220ee8/

https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/rozpad-zidovskeho-zivota-167-dni-druhe-republiky–1676280

https://www.mmz-potsdam.de/files/MMZ-Potsdam/Bilder_Publikationen/DIALOG/Dialog%2082.pdf

https://regiony.rozhlas.cz/herzlovo-centrum-izraelskych-studii-nabarvene-ptace-evropska-asociace-8072346

Úvod > O nás