Marie Brunová

brunova@ucl.cas.cz

Badatelské zaměření

Česká literatura, zejména próza první poloviny 20. století; šoa v české literatuře; život a dílo Jiřího Weila.

Zaměstnání

od r. 2017 členka Oddělení 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR.

2007–2017 doktorandka a vědecká pracovnice na Univerzitě v Salcburku,

2005–2007 lektorka pro český jazyk a literaturu na Univerzitě v Bochumi;

2004–2007 redakční zaměstnankyně v Mendel-Verlag ve Wittenu,

Studium a stáže

2008–2020 doktorandské studium na Paris-Lodron-Universität Salzburg (Dr.phil.).

2001–2007 Ruhr-Universität Bochum, obory: slavistika, germanistika a anglistika (Mag.),

1993–1998 PF MU Brno, obory: ruština a němčina (Mgr.);

Bibliografie

Monografie

2022 BRUNOVÁ, Marie: Die faktualen und fiktionalen Texte Jiří Weils, Stuttgart, ibidem.

2020      ANTOŠÍKOVÁ, Lucie/BRUNOVÁ, Marie (eds.): Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu, Praha: Academia.

Studie a články

Tvorba spisovatele Karla Hanse Strobla v období protektorátu. In Antošíková, Lucie/Brunová, Marie (eds.): Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu, Praha: Academia [v tisku].

(Ne)známé osudy Jiřího Weila 1933–1935. In Hamáčková, Vlastimila (ed.) Židé v Čechách 7. Sborník ze semináře konaného v říjnu 2018 v Třeboni, Praha: Židovské muzeum v Praze 2019, s. 166–174.

Spojnice kultur? Role prostředkovatelů a překladatelů v česko-německých literárních vztazích. In Hrabal, Jiří (ed.): Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro literatury a kultury střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého – Filozofická fakulta 2019, s. 107–109.

„Paratextuelle Fiktionssignale. Titelgestaltung bei Jiří Weil“, in: Frieß, Nina/Lenz, Gunar/Martin, Erik (eds.): Grenzräume – Grenzbewegungen. Ergebnisse der Arbeitstreffen des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft. Basel 2013/Frankurt an der Oder und Słubice 2014. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam 2016, 13‒24.
„Reflexe totalitních režimů v žurnalistickém díle Jiřího Weila“, in: Schmarc, Vít (ed.): Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové bohemistiky. Praha: Akropolis 2016, 143‒150.
„Ke genezi názvu románu ‚Moskva – hranice‘ českého spisovatele Jiřího Weila“, in: Gunišová, Eliška/Paučová, Lenka (eds.): Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. Brno: Masarykova univerzita 2015, 31‒38.
„Konstruktionen und Darstellungen von Identitäten in Jiří Weils Roman ‚Moskva – hranice‘“, in: Frieß, Nina/Ganschow, Inna/Gradinari, Irina/Rutz, Marion (eds.): Texturen – Identitäten – Theorien: Ergebnisse des Arbeitstreffens des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft in Trier 2010, Potsdam: Universitätsverlag Potsdam 2012, 273‒286.
„Reflexionen der Macht im Werk von Michail Bulgakov und Jakov Golosovker“, in:Gierzinger, Georg/Hölzl, Sylvia/Roner, Christine (eds.): Spielformen der Macht. Interdisziplinäre Perspektiven auf Macht im Rahmen junger slawischer Forschung. Innsbruck: innsbruck university press 2011, 79‒88.

Překlady knižní

Tippnerová, Anja. 2014: Permanentní avantgarda? Surrealismus v Praze, Praha: Academia.
Deutschmann, Peter. 2014: „Mystifikace z prvního až n-tého stupně“, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 21.–23. února 2013, Praha: Academia, 28—37.
Tippnerová, Anja. 2009: „Surrealismus jako ‚kolektivní dobrodružství‘: o umělecko-sociální praxi pražské skupiny“, in Langerová, Marie/Vojvodík, Josef/Tippnerová, Anja/Hrdlička, Josef: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let, Praha: Malvern, 67—78.
Tippnerová, Anja. 2009: „Hranice avantgardního umění: groteskní scénáře Vratislava Effenbergera“, in Langerová, Marie/Vojvodík, Josef/Tippnerová, Anja/Hrdlička, Josef. 2009: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let, Praha: Malvern, 249—271.
Tippnerová, Anja. 2009: „K estetice apropriace a reprodukce v pozdním surrealismu“, in Langerová, Marie/Vojvodík, Josef/Tippnerová, Anja/Hrdlička, Josef. 2009: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let, Praha: Malvern, 379—381.

Úvod > Lidé > Marie Brunová