Štěpán Balík

stepanbalik@o2.pl

Badatelské zaměření

judeoslovanská literární a jazyková komparatistika, šoa v české a polské literatuře, stereotypy v jazyce a literatuře, problematika literární a jazykové identity, židovský etnolekt

Studium

2006–2011
doktorand Ústavu bohemistiky FF JU v ČB, obor Dějiny nové české literatury, disertace na téma Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století pod vedením prof. Vladimíra Papouška
1997–2004
FF UK, obory Český jazyk a literatura, Slavistika, diplomová práce na téma Matka. (Sémiotický rozbor hry J. A. Pitínského); uznána rovněž jako rigorózní práce (PhDr. – lingvistika)

Stipendia, ocenění, granty

2017 listopad: stipendijní pobyt na Universität Wien (Aktion)

2013–2016
grant GAČR Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století (spoluřešitel)
1. 10. 2012 – 30. 6. 2015
Rozvoj postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
4.–22. 7. 2011
letní škola jazyka jidiš ve Varšavě v rámci grantu: Nadnárodní dimenze české literatury (GA ČR 405/05/H526)
2008–2011
Nadnárodní dimenze české literatury (GA ČR 405/05/H526, spoluřešitel)
2008–2009
GAJU: Polsko-česká komparatistika (no. 004/2008/H, individuálně)
Visegradské stipendium, Ústav antropologie literatury a kulturních studií Jagellonské univerzity (Polsko, zimní a letní semestr)
2007–2008
Slovanský film a literatura na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FRVŠ 1106/2008, spoluřešitel)
GAJU: Polsko-české literární a jazykové vztahy (no. 73/2007/H-FF, individuálně)
2006–2008
Lexikon avantgardy (LC06053, spoluřešitel)
2006–2007
GAJU: Polsko-české vztahy (no. 6/2006/H-FF, individuálně)
2006
Skupinové ocenění II. stupně (Nagroda Zespołowa II Stopnia) rektora UJ
2001–2002 (zimní semestr)
stipendium MŠMT, Slavistika na Jagellonské univerzitě (Polsko)
2000 (letní semestr)
stipendium Erasmus, Slavistika na Kostnické univerzitě (Německo)

Zaměstnání

2015 – dosud

odborný asistent v Ústavu bohemistiky FF JU v ČB

2012–2015
odborný asistent v Ústavu bohemistiky FF JU v ČB v rámci projektu Rozvoj postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě
2011–2012
odborný asistent v Ústavu bohemistiky FF JU v ČB
2006–2011
učitel: zajištění výuky lingvistických a literárních předmětů v rámci Ústavu bohemistiky FF JU v ČB (např. polština, dějiny lingvistiky, obecná lingvistika, srovnávací jazykověda, staroslověnština a slavistika, česká historická mluvnice a dialektologie, srovnávací literatura)
2004–2006
lektor českého jazyka v Ústavu slovanských studií na Jagellonské univerzitě (Krakov)

Členství

2010 – dosud
Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK
2007 – 2013
Polsko-česká vědecká společnost

Výběrová bibliografie

BALÍK, Štěpán. Yelling into the Silence and its Echos: Czech Shoah Poetry Written till 1960s and its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2017, č. 12, s. 29-46.

BALÍK, Štěpán. Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách. Praha: NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 142 s. ISBN 978-80-7422-445-4.

BALÍK, Štěpán. Prozaické a dramatické figurky Vojtěcha Rakouse. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 185–196. ISBN 978-80-7470-125-2.

BALÍK, Štěpán, HOLÝ, Jiří.  Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa.  In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 431–520. ISBN 978-80-7470-125-2.

BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 945–958. ISBN 978-80-7470-125-2. (Vyšlo též jako: BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv. 2015, 47. s. 217–229. ISSN 0231-5904.)

BALÍK, Štěpán. The Death of anti-Semitism? (On the Appropriateness of the Term anti-Semitism and Ethnocentrism in the Philological Terminology). In: ZOUFALÁ, Marcela ed. Jewish Studies in the 21st Century: Prague-Europe-World. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014, s. 151–170. ISBN 978-3-447-10128-8.

BALÍK, Štěpán. Yelling into the Silence and its Echos. Czech Shoah Poetry Written till 1960s and its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2017, 12, s. 29–45. ISSN 2084-3011.

BALÍK, Štěpán. Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim. Studia Judaica. 2014, 17(1) s. 125–156. ISSN 1221-5163.

Soupis bibliografie Štěpán Balík

Publikační činnost Štěpána Balíka naleznete také na stránkách Filozofické fakulty Jihočeské univerzity zde.

 

Úvod > Lidé > Štěpán Balík