Štěpán Balík

stepanbalik@o2.pl

Badatelské zaměření

židovský etnolekt, problematika literární a jazykové identity, stereotypy v jazyce a literatuře, šoa v české a polské literatuře,

Studium

2006–2011
doktorand Ústavu bohemistiky FF JU v ČB, obor Dějiny nové české literatury, disertace na téma Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století pod vedením prof. Vladimíra Papouška
1997–2004
FF UK, obory Český jazyk a literatura, Slavistika, diplomová práce na téma Matka. (Sémiotický rozbor hry J. A. Pitínského); uznána rovněž jako rigorózní práce (PhDr. – lingvistika)

Stipendia, ocenění, granty

červenec 2019
Erasmus+ Ústav slavistiky (Universität Gießen; Německo) – výukový program
červen 2019
Erasmus+ Sudetendeutsches Wörterbuch (Universität Gießen; Německo) – školení
duben 2018
Erasmus+ Ústav slovanské filologie (Uniwersytet Jagielloński; Polsko) – výukový program
září 2017
stipendium Aktion Česká rep. – Rakousko; Universität Wien, u prof. Stefana Michaela Newerkly (slavistika) – téma stipendia Theoretical and Methodological Aspects of Research into the Jewish Ethnolect of Austrian German
2013–2016
Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století (spoluřešitel; GA ČR 13-03627 S)
červenec 2014
v rámci postdoktorandského stipendia – Ústav slavistiky (Universität Gießen; Německo)
březen a duben 2013
v rámci postdoktorandského stipendia – Ústav judaistiky (Uniwersytet Wrocławski; Polsko)
10. 2012 – 30. 6. 2015
Rozvoj postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
4.-22. 7. 2011
letní škola jazyka jidiš ve Varšavě v rámci grantu: Nadnárodní dimenze české literatury (GA ČR 405/05/H526)
2008–2011
Nadnárodní dimenze české literatury (GA ČR 405/05/H526, spoluřešitel)
2008–2009
GAJU: Polsko-česká komparatistika (no. 004/2008/H, individuálně)
2008–2009 (ZS a LS)
Visegradské stipendium, Ústav antropologie literatury a kulturních studií Jagellonské univerzity (Polsko)
2007–2008
Slovanský film a literatura na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FRVŠ 1106/2008, spoluřešitel)
GAJU: Polsko-české literární a jazykové vztahy (no. 73/2007/H-FF, individuálně)
2006–2008
Lexikon avantgardy (LC06053, spoluřešitel)
2006–2007
GAJU: Polsko-české vztahy (no. 6/2006/H-FF, individuálně)
2006
Skupinové ocenění II. stupně (Nagroda Zespołowa II Stopnia) rektora Jagellonské univerzity (Polsko)
2001–2002 (zimní semestr)
stipendium MŠMT, Slavistika na Jagellonské univerzitě (Polsko)
2000 (letní semestr)
stipendium Erasmus, Slavistika na Kostnické univerzitě (Německo)

Zaměstnání

2015 – dosud
odborný asistent v Ústavu bohemistiky FF JU v ČB
2012–2015
odborný asistent v Ústavu bohemistiky FF JU v ČB v rámci projektu Rozvoj postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě
2011–2012
odborný asistent v Ústavu bohemistiky FF JU v ČB
2006–2011
učitel: zajištění výuky lingvistických a literárních předmětů v rámci Ústavu bohemistiky FF JU v ČB (např. polština, dějiny lingvistiky, obecná lingvistika, srovnávací jazykověda, staroslověnština a slavistika, česká historická mluvnice a dialektologie, srovnávací literatura)
2004–2006
lektor českého jazyka v Ústavu slovanských studií na Jagellonské univerzitě (Krakov)

Členství

2010 – dosud
Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK
2007 – 2013
Polsko-česká vědecká společnost

Výběrová bibliografie

BALÍK, Štěpán. Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách. Praha: NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 142 s. ISBN 978-80-7422-445-4.

BALÍK, Štěpán. “Why Should We Be Brayge?” Elements of the Jewish Ethnolect in Czech Literature in the 20 th and at the Beginning of the 21 st Century. In: REICHERT, Carmen, BANNASCH, Bettina a WILDFEUER, Alfred eds. Zukunft der Sprache, Zukunft der Nation. Verhandlungen des Jiddischen und Jüdischen im Kontext der Czernowitzer Sprachkonferenz. Conditio Judaica. Berlin aj.: DeGruyter, [zima 2021/22].

BALÍK, Štěpán. Woas host- du’n heit fier an Schabesdeckl auf? Vzorek aškenazismů v česke němčině stanoveny na zakladě jazykoveho materialu ze Sudetoněmeckeho slovniku a jeho katalogu v Gießenu. In: EHRISMANN, Otfried, HARDT, Isabelle eds. Sudetendeutsche Wörterbuch – Bilanzen und Perspektiven (DigiOst Band 11). Berlin: Frank & Timme, 2021, s. 107–118. (česká verze předchozího článku v angličtině)

BALÍK, Štěpán. Woas host- du’n heit fier an Schabesdeckl auf? Sample of Ashkenazisms in Czech German based on the linguistic material from Sudetendeutsches Worterbuch and its catalogue in Gießen. In: EHRISMANN, Otfried, HARDT, Isabelle eds. Sudetendeutsche Wörterbuch – Bilanzen und Perspektiven (DigiOst Band 11). Berlin: Frank & Timme, 2021, s. 93–105.

BALÍK, Štěpán. And God Saw That It Was Bad (I viděl bůh, že je to špatné). In: FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa Maria, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana eds. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg: De Gruyter, 2021, s. 45–48.

BALÍK, Štěpán. Concert on the Island (Koncert na ostrově). In: In: FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa Maria, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana eds. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg: De Gruyter, 2021, s. 102–105.

BALÍK, Štěpán. Crow Songs (Vraní zpěvy). In: In: FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa Maria, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana eds. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg: De Gruyter 2021, s. 117–120.

BALÍK, Štěpán. Prozaické a dramatické figurky Vojtěcha Rakouse. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 185–196. ISBN 978-80-7470-125-2.

BALÍK, Štěpán, HOLÝ, Jiří.  Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 431–520. ISBN 978-80-7470-125-2.

BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 945–958. ISBN 978-80-7470-125-2. (Vyšlo též jako: BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv. 2015, 47. s. 217–229. ISSN 0231-5904.)

BALÍK, Štěpán. The Death of anti-Semitism? (On the Appropriateness of the Term anti-Semitism and Ethnocentrism in the Philological Terminology). In: ZOUFALÁ, Marcela ed. Jewish Studies in the 21st Century: Prague-Europe-World. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014, s. 151–170. ISBN 978-3-447-10128-8.

BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction.Works and Contexts. A Short Introduction to the Project with Two Entries. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, 2, s. 85–96.

BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Slovo a smysl, 2020, 34, s. 179–180.

BALÍK, Štěpán. Jidišismy, bohemismy a prvky středoevropského jazykového svazu v paměti českých Němců: Slovník české němčiny jako příklad strážce jazykové a kulturní paměti. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2019, 16, s. 49–67. ISSN 2084-3011.

BALÍK, Štěpán. Yelling into the Silence and its Echos. Czech Shoah Poetry Written till 1960s and its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2017, 12, s. 29–45. ISSN 2084-3011.

BALÍK, Štěpán. Czech Bystanders Writing Poetry about the Shoah. Different ways of poetic languages in the first post-war literary reactions. In: IBLER, Reinhard ed. Der Holocaust in den mittleeuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisisierung. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2016, s. 129–144. ISBN 978-3-8382-0952-4

BALÍK, Štěpán. Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim. Studia Judaica. 2014, 17(1) s. 125–156. ISSN 1221-5163.

BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata. Czesi: naród bohaterów! O kukiełkowym sabotażu, kobiecym wywiadzie, ‘recese’ i innych nieoczywistych formach oporu. Teksty Drugie. 2014, 4/147, s. 229–239. ISSN 0867-0633.

Szlengel, Władysław. „Nádražíčko Treblinky“ (překl. Štěpán Balík). Milk and Honey. 2021, 7(40), s. 9.

Szlengel, Władysław. „Dvě smrti“ (překl. Štěpán Balík). Maskil 2021, 5781, 20(9), s. 7.

Kantor, Sonye. „Zrzečkův deník, veverčí rok“ (překl. Štěpán Balík, Marie Nováková, Lída Whiteside). Maskil 2020, 5780, 19(10–11), s. 9–11.

Soupis bibliografie Štěpán Balík

Publikační činnost Štěpána Balíka naleznete také na stránkách Filozofické fakulty Jihočeské univerzity zde.

 

 

Úvod > Lidé > Štěpán Balík