Hana Nichtburgerová

hnichtburgerova@gmail.com

Badatelské zaměření

próza druhé poloviny 20. století s tematikou šoa v české a evropské literatuře a autobiografie

Zaměstnání

2019-2020 koordinátorka projektu Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts.

2015 – redaktorka tématu Evropský výzkumný prostor (ERA) na horizontevropa.cz a dříve redaktorka evropskyvyzkum.cz pro Technologické centrum AV ČR

Studium a stáže

2022 únor: CEEPUS, Universität Wien

2021 letní semestr: Baden Würtemberg stipendium, Universität Heidelberg

2019 Erasmus+ Training programme, Univerzita v Tel Avivu, Izrael

2018 letní semestr: stipendium Hermanna a Elsy Schnabelových, Universität Hamburg

2017/2018 zahájení doktorského studia Univerzita Karlova, FFUK, Vícejazyčnost autobiografické literatury s tematikou holokaustu

2000 – 2009 Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg a Ruprecht-Karls Universität Heidelberg,

2005-2006 University of Massachusetts,

2002 Letní jazyková škola Univerzita v Haifě

Bibliografie

Balík, Štěpán, Marie Brunová, Jiří Holý, Hana Nichtburgerová, Olga Zitová: Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice. Slovo a Smysl (18) 37, 2021.

Firlej, Agata –Hiemer, Elisa Maria –Holý, Jiří  –Nichtburgerová, Hana: Introduction. In: Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg, De Gruyter 2021. (in print)

Trap in the Green Fence. In: Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Context. Oldenbourg, De Gruyter 2021.

Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Slovo a smysl/Word and Sense, 17,  2020, č. 34, s. 179-192.

Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. A Short Introduction to the Project with Two Entries. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 15, č. 2, s. 85-96.

Holý, Jiří/Nichtburgerová, Hana (eds.) Podoby židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů, FFUK, Praha 2016.

Holý, Jiří/ Nichtburgerová, Hana: Banalita zla, každodennost, malé dějiny a otevřené vyprávění, In: Klimeš, Ivan/Wiendl, Jan (eds.) Kultura a totalita IV, Každodennost. s. 69 – 87.

Loučová, Petra – Nichtburgerová, Hana: Richard Glazar a paměť Treblinky. Dějiny a současnost, 2021, roč. 43, č. 2, s. 30–33.

Úvod > Lidé > Hana Nichtburgerová