Petr Jan Vinš

religio@post.cz

Badatelské zaměření

Moderní jidiš literatura po roce 1815, válečná poezie a próza, šoa/churbn v jidiš literatuře

Studium

2010–2015
doktorand na Universität Bern, starozákonní biblistika
2013
Tel Aviv University, The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies
2010
HTF UK, teologie, ThDr.
2007–2009
Universität Bern, Theologische Fakultät, starozákonní biblistika, postgraduální diplom
2002–2008
HTF UK, teologie a religionistika, Mgr.

Stipendia, ocenění, granty

2013
Stipendium für angehende Forschende, Schweizerischer Nationalfonds
2013
1. cena v překladatelské soutěži Jiřího Levého, kategorie poezie, za překlad jidiš poemy Židovské tanečnici
2010–2013
Projekt Erforschung der Samuelbücher, Schweizerischer Nationalfonds

Zaměstnání

Starokatolický kazatel, generální sekretář Ekumenické rady církví

2016–dosud
FF UK, Pražské centrum židovských studií
2015–dosud
lektor jazyka jidiš, Ulpan Praha
2014–dosud
lektor židovských studií, Lauderova škola při ŽOP
2010–2013
Universität Bern, Theologische Fakultät
2010–dosud
HTF UK, Katedra církevních dějin a církevního práva

Členství

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK
Jewish Languages Research Group
European Association of Biblical Studies
International Association for Assyriology
Freundeskreises des Collegium Carolinum
American Society of Church History
Společnost křesťanů a židů, člen řídícího výboru
Česká biblická společnost, člen řídícího výboru
European Association for Jewish Studies

Výběrová bibliografie

Bibliografie českých překladů z jidiš. Plav, 2015, č. 6–7, s. 16–19.
Izák Baševis a problém dvojího originálu. Plav, 2015, č. 6–7, s. 78–82.
Moderní jidiš literatura po roce 1800. Plav, 2015, č. 6–7, s. 9–15.
Sionisté ve službách Dvojspolku – činnost „komise pro východ“. In: Láník, Jaroslav a Kykal, Tomáš (edd.) Čtyři léta do pole okovaná. 1914 – proměny společnosti ve státu a ve válce. Praha, 2015, s. 62–68.
Noc popravených básníků. Maskil, 5772, č. 9, s. 8–9.
Ladino a judeo-španelstina. Maskil, 5770, č. 4, s. 10–12; 5770, č. 5, s. 6–7.

Překlady židovské literatury

Šolem Alejchem – Zelené na Šavuot. Plav, 2015, č. 6–7, s. 27–30.
Jicchok Lejb Perec – Učení chasidů. Plav, 2015, č. 6–7, s. 22–24.
Jicchok Lejb Perec – Sedm dobrých let. Plav, 2015, č. 6–7, s. 20–21.
Jicchok Lejb Perec – Ó, nevěř. Plav, 2015, č. 6–7, s. 25–26.
Dovid Bergelson – Dva vrazi. Plav, 2015, č. 6–7, s. 31–34.
Perec Markiš – Básně ze sbírky Dědictví. Plav, 2015, č. 6–7, s. 68–69.
Lejb Najdus – Atlantida. Plav, 2015, č. 6–7, s. 59–60.
Jicchok Lejb Perec – Kabalisté. Okruh a střed, 2015, č. 4, s. 49–52.
Jicchok Lejb Perec – Zbožná kočka. Maskil, 5775, č. 9, s. 7.
Perec Markiš – Židovské tanečnici. Plav, 2013, č. 9, s. 8–11.
Dovid Bergelson – Staroba. Souvislosti, 2012, č. 4, s. 115–121.
Šolem Alejchem – Lupiči. Okruh a střed, 2013, č. 2, s. 18–27.
Kadia Molodowsky – Slitovný. Maskil, 2013, č. 7.
Jisroel Ješua Singer – Pes. Maskil, 2012, č. 7, s. 12–13.
Leopold Kompert – Pověsti z ghetta. Maskil, 5774, 5–6.

Nepublikované konferenční příspěvky

Literární odraz chasidismu v díle Jicchoka Lejba Perece (Židovská civilizace: Judaismus jako náboženský systém, Praha, 20. 4. 2016)
Khurbn Literature – The Problem of the Post-War Yiddish Audience (The Reception of Literary and Artistic Works About the Holocaust, Poznań, 17.–18. 12. 2015)
Pražský jidiš knihtisk v evropském kontextu (Zrod a cesty knihy, Martin, 5. –7. 7. 2015)
The Kind Misnaged I. L. Peretz (Central European Jewish Studies, 14. 9. 2010, Olomouc)

Úvod > Lidé > Petr Jan Vinš