Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur

Sborník obsahuje příspěvky z mezinárodního workshopu, který se konal 27. a 28. května 2010 na univerzitě v Gießenu. Tímto setkáním byl zahájen trilaterální výzkumný projekt mezi univerzitami v Lodži, Praze a v Gießenu. Projekt se zaměřoval na srovnávací výzkum otázek týkajících se literárního, scénického a filmového zpracování nacistické genocidy a jejích následků. V celkem osmi příspěvcích, které jsou v knize obsaženy, se na vybraných příkladech vymezuje tematická a metodická šíře dlouhodoběji orientovaného výzkumného záměru. Autoři studií se zabývají obecnými i speciálnějšími otázkami polské a české literatury a kultury holokaustu. Blíže se pojednává mimo jiné o díle autorů, jako jsou Tadeusz Borowski, Czesław Miłosz, Josef Škvorecký, Hana Bělohradská, Ladislav Fuks a Andrzej Szczypiorski či filmoví režiséři Zbyněk Brynych a Juraj Herz, jakož i divadelní režisér Krzysztof Warlikowski.

Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur

Bližší informace:
Obsah.
Verlag Otto Sagner.
Workshop v Gießenu 2010.
Přehled všech workshopů.

Úvod > Aktuality > Nezařazené > Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur