Der Holocaust in den mitteleruopäischen Literaturen und Kulturen seit 1989

Sborník obsahuje celkem dvacet dva německých a anglických příspěvků o literatuře a kultuře holokaustu uplynulých 25 let, které byly předneseny během mezinárodního workshopu v listopadu 2012 v německém Gießenu. Studie se soustřeďují na kulturu a literaturu Polska, České republiky a Německa. Z textů je patrné, že národněsocialistická genocida patří i na konci dvacátého a na začátku jednadvacátého století k ústředním tématům literatury, divadla i filmu. Vedle srovnávacích studií a přehledových textů o literárním a kulturním vývoji posledních desetiletí se ve sborníku nacházejí také mnohá pojednání o tvorbě jednotlivých autorek a autorů, a sice jak ze starší, tak i střední a mladší generace. Pozornost je věnována mj. dílům Ruth Klügerové, Romy Ligocké, Leona Weliczkera, Andrzeje Barta, Marka Bieńczyka, Magdaleny Tulli, Oty B. Krause, Milana Uhdeho, Arnošta Goldflama, Jáchyma Topola, Ireny Douskové, Radky Denemarkové a Hany Andronikovy. Stále častější užívání provokativních a tabu porušujících výrazových forem se přitom ukazuje jako důležitý nástroj pro udržení vzpomínek na tyto hrůzné události v kolektivní paměti.

Obálka sborníku Giessen 2012

Bližší informace:
Obsah.
O knize na stránkách nakladatelství.
Workshop v Gießenu 2012.
Přehled všech workshopů.

Úvod > Aktuality > Nezařazené > Der Holocaust in den mitteleruopäischen Literaturen und Kulturen seit 1989