Nový svazek Spisů Jiřího Weila

Zakládající člen našeho Centra Jiří Holý píše o novém svazku Spisů Jiřího Weila Stati a reportáže 1938-1959:

 

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 vyšel nový svazek Spisů Jiřího Weila, Stati a reportáže 1938-1959. Stejně jako předchozí svazky publicistiky jej připravil a komentoval Michael Špirit.

Obsahuje více než 400 stran Weilových textů, až na výjimky (Vzpomínky na Julia Fučíka) knižně nepublikovaných. A dalších 300 stránek editorových komentářů a poznámek včetně rejstříku. Je to opět důkladná a skvěle odvedená práce, která je zásadní pro další weilovské bádání. Ukazuje se to, o čem Michael nedávno mluvil na konferenci o Weilovi. Jiří Weil si až do smrti podržel svůj komunistický pohled na svět, přes všechny konflikty se stalinským režimem. Svědčí o tom třeba poválečné články, ve kterých Weil pranýřuje Vlastu Buriana za údajnou kolaboraci s Němci, nebo kritika Karla Jaspersa za jeho Otázku viny.

Je pozoruhodné a jistě ne náhodné, že osobnost Jiřího Weila přitahuje elitu bohemistiky. Po Janu Grossmanovi, Jiřím Opelíkovi, Růženě Grebeníčkové, Josefu Vohryzkovi a Ursu Heftrichovi je to nyní Michael Špirit. Jsem rád, že se Weilem důkladně zabýváme v našem Centru a že Marie Brunová připravila skvělou weilovskou konferenci.

Jiří Holý

Úvod > Aktuality > Aktuality > Nový svazek Spisů Jiřího Weila