Záznam konference Věčný outsider Jiří Weil: Život a dílo

Na webových stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR najdete nejen fotografie dokumentující weilovskou konferenci, ale také odkazy na záznam všech příspěvků, které v rámci sympozia zazněly.

 

„Přestože od smrti Jiřího Weila (1900–1959) uplynulo již více než šedesát let, doposud tomuto autorovi a jeho tvorbě nebyla věnována jediná vědecká konference či sympozium.

Cílem konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Centrem pro studium holokaustu a židovské literatury bylo otevřít diskuzi o Weilově díle, podrobit ho kritické analýze, přinést nové poznatky k Weilovu působení jako spisovatele, novináře a překladatele a prozkoumat recepci jeho díla v Česku i v zahraničí.“

 

Závěrečný příspěvek konfernce proslovil zakládající člen našeho Centra Jiří Holý (na téma Umění detailu. Funkce detailu ve Weilově románu Život s hvězdou), který po oficiálním skončení konference oslavil sedmdesáté narozeniny. Fotografie z oslavy jsou dostupné rovněž na stránkách ÚČL AV ČR.

 

Úvod > Aktuality > Aktuality > Záznam konference Věčný outsider Jiří Weil: Život a dílo