Rozhlasový pořad o Jiřím Weilovi

Dne 21. září 2021 v 16:05 vyšel v rámci rádiotéky rakouského rozhlasového vysílání ORF v řadě Tonspuren pořad v němčině o českém spisovateli Jiřím Weilovi: Der tschechische Schriftsteller Jiri Weil. Ein Leben mit dem Stern. Připravila Sabine Nikolay.

Popisek na stránkách pořadu shrnuje život Jiřího Weila takto:

Jiřímu Weilovi bylo dopřáno pouhých 59 let života, a kdyby nebyl žid, ale křesťan, musel by název tohoto pořádu znít: Život pod křížem. Pobyt  Jiřího Weila na zemi totiž spadá do nejhoršího období ve 20. století v Evropě. Narodil se v Praze v roce 1900, zažil pád monarchie, bídu první světové války, ducha optimismu dvacátých let i hospodářskou krizi let třicátých.

Jako přesvědčený komunista emigroval do Sovětského svazu, dostal se do Stalinových čistek a přežil vyhnanství ve Střední Asii. Po návratu do Prahy v roce 1935 prožil čtyři tvůrčí roky jako spisovatel. V roce 1937 vydal knihu „Moskva – hranice“. V románu zpracoval své zkušenosti se stalinským režimem. Po německé invazi v roce 1939 se z intelektuála Jiřího Weila stal Žid Georg Israel a byl nucen pracovat v „Ústředním muzeu vyhlazené židovské rasy“. V roce 1942 unikl deportaci do Terezína, tím že předstíral sebevraždu. Když se v roce 1945 napůl vyhladovělý opět objevil, nikdo z jeho příbuzných již nebyl naživu.

Kniha „Moskva – hranice“ se mu stala osudnou; v komunistickém Československu měl až do své smrti zakázáno pracovat. Jeho mistrovské dílo „Na střeše je Mendelssohn“ mohlo být vydáno až posmrtně v roce 1960. Jeho romány a povídky upadly kvůli nedostatku nových vydání a překladů téměř do zapomnění. Jaká ztráta pro svět literatury! Weilovy povídky jsou svižné, navzdory těžkým tématům plné vtipu a bystrých postřehů z obskurního každodenního života v době diktatury a vyprávějí o slabosti i velikosti lidského charakteru.

Pořad je dostupný na webové adrese zde.

 

Úvod > Aktuality > Aktuality > Rozhlasový pořad o Jiřím Weilovi