Three Views to the East: Eastern Jews in Czech Interwar Literature

Christopher Hartwood z Kolumbijské univerzity přednášel dne 10. února 2021 v rámci pořadů Společnosti pro historii Československých Židů (Society for the History of Czechoslovak Jews, SHJCS) na téma Tři pohledy na na východ. Východní Židé v české meziválečné literatuře Three Views to the East: Eastern Jews in Czech Interwar Literature”.

Záznam z přednášky můžete zhlédnout na youtube zde.

Úvod > Aktuality > Aktuality > Three Views to the East: Eastern Jews in Czech Interwar Literature