Jiří Weil, jehož jméno budiž pochváleno!

Zpráva členů našeho Centra Štěpána Balíka a Olgy Zitové o mezinárodní weilovské konferenci vyšla v časopisu Česká literatura (5/2023) a nově je dostupná také na webu ÚČL AV ČR zde.

„Prosebnou exklamaci citovanou z Weilova románu Makanna — otec divů (Praha 1945, s. 87), která tvoří název této zprávy, pronesl jako první ve svém příspěvku Urs Heftrich a tato slova se posléze nesla celou mezinárodní literárněvědnou konferencí o životě a díle Jiřího Weila (1900–1959). Konferenci ve dnech 27. a 28. dubna 2023 uspořádalo Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK (dále CSHŽL) společně s Ústavem pro českou literaturu AV ČR (dále ÚČL) na půdě druhé jmenované instituce pod názvem „Věčný outsider Jiří Weil: Život a dílo“. Obě instituce zastupovala hlavní organizátorka Marie Brunová. Součástí konference byla komentovaná prohlídka Židovského muzea, v němž Jiří Weil po válce pracoval, a také oslava sedmdesátých narozenin Jiřího Holého.“

 

Úvod > Aktuality > Aktuality > Jiří Weil, jehož jméno budiž pochváleno!