Nový svazek Spisů Jiřího Weila

Nakladatelství Triáda vydalo nový svazek Spisů Jiřího Weila:

Poprvé tak v knižní podobě vychází Weilova disertační práce Gogol a anglický román 18. století (edičně připravili M. Kittlová a Jan M. Heller).

Z webu nakladatelství:
„Obhajobou disertační práce  Gogol a anglický román 18. století ukončil Jiří Weil (1900–1959) v roce 1928 studium slovanské filologie a srovnávacích dějin literatury na FF UK. Vedoucím práce byl Václav Tille, oponentem F. X. Šalda.

Weil ve své disertaci – v souladu s proklamovaným komparatistickým zaměřením – usouvztažňuje vývoj anglického romanopisectví 18. století s vývojem díla Nikolaje Vasiljeviče Gogola. V interpretačních postupech, ve způsobu práce s konkrétními texty a ve vysoké míře citlivosti k jemným textovým nuancím se poodkrývají schopnosti, které Weil uplatnil později ve svých reportážích, v románech Moskva-hranice a Dřevěná lžíce a i v poválečných románech.“

Úvod > Aktuality > Aktuality > Nový svazek Spisů Jiřího Weila