Literárněvědné fórum: Jidiš v kontextu české literatury a kultury

Jidiš a jidišová kultura tzv. jidiškajt tvořila po několik staletí nedílnou součást kultury Českých zemí. V přijetí, výzkumu, reflexi a studiu jidiš a jidiškajt po roce 1989 lze ale sledovat dlouhodobou stagnaci. Přitom paradoxně jidišová literatura je součástí české kultury stejně jako písemnictví staroslověnské, latinské, německé či hebrejské.

Podzimní literárněvědné fórum, na jehož přípravě spolupracuje naše Centrum s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, si proto klade za cíl na tuto skutečnost upozornit a zájem o jidiš a jidiškajt v Českých zemích oživit.

Srdečně všechny zájemce zveme.

PROGRAM FÓRA (najdete rovněž na webu ÚČL AV ČR):

10. 10. 2023, 17.00 h
Petr Jan Vinš
Západní a východní jidiš. Jidiš a jidišová literatura v Českých zemích. Překlady z jidiš do češtiny. Desiderata

14. 11. 2023, 17.00 h
Štěpán Balík
Stylizované prvky židovského etnolektu češtiny jako příznakový rys v české židovské literatuře 20. a 21. století. Etnolekt jako jidišové kontinuum v kontextu české jidiškajt

12. 12. 2023, 17.00 h
Marie Krappmann
Moravská jidišová literární produkce do 18. století zvláště s ohledem na tzv. brněnskou tiskárnu

9. 1. 2024, 17.00 h
Joanna Degler
Pražská jidišová literatura 16.–18. století na příkladu dvou autorek, Rebeky Tiktiner a Toybe Pan

Úvod > Aktuality > Aktuality > Literárněvědné fórum: Jidiš v kontextu české literatury a kultury