Centrum pro studium holokaustu a židovskou literaturu slaví 10 let od svého založení

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury bylo založeno v roce 2010 při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.

Hlavním cílem Centra je studovat literaturu spojenou s šoa/holokaustem a židovskou kulturu v českých zemích a ve střední Evropě. Centrum se nicméně zabývá i vědeckou oblastí: Israel Studies. V září 2019 Centrum spolupořádalo konferenci EAIS 8. Výroční konferenci izraelských studií, které se zúčastnilo na 160 badatelů z celého světa. Součástí aktivit je také socio-kulturní kvalitativní výzkum současných židovských komunit v EU. V roce 2020 vyšla v nakladatelství De Gruyter kniha Being Jewish in 21st Century Central Europe, kterou vydali Haim Fireberg, Olaf Glöckner a Marcela Menachem Zoufalá.

Centrum v současnosti připravuje k vydání příručku českých, slovenských a polských autorů s tematikou holokaustu: Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction, v nakladatelství De Gruyter. Knihu připravili Agata Firlej, Elisa Maria Hiemer, Jiří Holý a Hana Nichtburgerová. Své texty poskytlo 30 odborníků na literaturu. Předpokládaný rok vydání je 2021. Autorem obrazu na obálce je Jiří Sozanský.

Dosud nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším publikačním výstupem Centra byla rozsáhlá, více než tisícistránková kolektivní monografie Cizí i blízcí, která vyšla v roce 2016 v nakladatelství Akropolis. Zabývá se tematizací židovství v české literatuře a kultuře v „dlouhém“ dvacátém století. Podílelo se na ní devět autorů. Jde o dosud nejdůkladnější zpracování daného tématu.

Šárce Sladovníkové vyšla v roce 2018 v nakladatelství ibidem kniha The Holocaust in Czechoslovak and Czech Feature Films. V knize analyzuje ztvárnění holokaustu v československém celovečerním filmu na pozadí relevantních pretextů. Soustředí se také na filmový jazyk, kompozici a vyprávění a žánrové aspekty filmu. Zvláštní důraz je kladen na ztvárnění stereotypů a protikladných charakterů, v situacích, kdy se opakují již známé obrazy a situace.

Další publikace spojené s desetiletou činností Centra:

Jiří Holý, Petr Málek, Michael Špirit a Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011. 312 s.

Reinhard Ibler (ed.): Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und –kultur. München/Berlin, Otto Sagner 2012. 160 s.

Jiří Holý (ed.): The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Praha, Akropolis 2012. 185 s.

Jiří Holý (ed.): The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Praha, Akropolis 2012. 243 s.

Marcela Zoufalá: Judaismus a ženy v Izraeli. Praha, Karolinum 2012. 158 s.

Grzegorz Gazda et al. (eds.): Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne. Łódż, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014. 147 s.

Olga Zitová: Thomas Mann und Ivan Olbracht. Der Einfluss von Manns Mythoskonzeption aud die karpatoukrainische Prosa des tschechischen Schriftstellers. Stuttgart, ibidem 2014. 139 s.

Marcela Zoufalá (ed.): Jewish Studies in the 21st Century. Prague – Europe – World. Wiesbaden, Harrassowitz 2014. 237 s.

Štěpán Balík: Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2015. 142 s.

Reinhard Ibler (ed.): The Holocaust in the Central European Literatures since 1989. Stuttgart, ibidem 361 s.

Jiří Holý (ed.): The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe. Praha, Akropolis 2015. 261 s.

Reinhard Ibler (ed.): Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung. Stuttgart, ibidem 2016. 290 s.

Marcela Zoufalá, Jiří Holý (eds.): Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky. Praha, Academia 2016. 301 s.

Jiří Holý, Hana Nichtburgerová (eds.): Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016. 124 s.

Agata Firlej, Krystyna Pieniażek-Marković (eds.): Recepcja literackich i artystycznych dzieł o Szoa. The Reception of Literary and Artistic Works about the Holocaust. Poznańskie Studia Slawistyczne 12, 2017. 411 s.

 

Brožury k 10ti letému výročí s popisem aktivit Centra v češtině a angličtině naleznete na následujících odkazech:

Centrum_holokaustu_10_let_vyroci_FINAL

(2)_Report_Activities_10yrs_CSHJL

 

Úvod > Aktuality > Aktuality > Centrum pro studium holokaustu a židovskou literaturu slaví 10 let od svého založení