Jiří Holý

Prof. PhDr. Jiří Holý

Research interests

Czech literature of the 20th century, Shoah in Central European literature, Jewish motifs in Czech literature, Czech-German and Czech-Austrian cultural relations

Education

1982-1986

Postgraduate student, Institute of Czech Literature, Academy of Science, Prague

1977

PhD thesis on Don Quixote motifs in Vladislav Vančura’s works

1972-1977

Faculty of Arts, Charles University, Study of Czech and German Languages and Literatures

Scholarships, awards, grants

2021

Received EAJS Grant for the Conference One Biography, Multiple Places: The Life and Work of Shmuel Hugo Bergmann Between Prague and Jerusalem

2019 – 2021

Received Erasmus Strategic Partnerships Grant for United in Diversity: An Interdisciplinary Study of Contemporary European Jewry and Its Reflection

2019 – 2021

Received a Mobility Grant from the Czech Ministry of Education, Youth and Sports for Holocaust in Pop Culture (with Agata Firlej)

2017

Received the Karel Čapek Medal from Společnost bratří Čapků (Brethren Čapeks’Society)

2016

Received Grant from the Czech-German Fund for the Future for the publication of Close and Foreign: Jews, Literature, and Culture in the Czech Lands in the Twentieth Century

2013-2016

Received Grant from the Czech Science Foundation for Representation of Jews and Jewish Themes in Literature in the Czech Lands in the 20th Century (team leader)

2012

Received a Czech-German Fund for the Future Grant for Workshops and Proceedings (with Reinhard Ibler)

2009-2010

Project of the Ministry of Culture of the Czech Republic: Edition of Konstantin Biebl’s poems (individual)

2008-2010

Received Czech Science Foundation Grant for Shoah in Czech and Slovak Literature (team leader)

2008

Received the Humboldt Research Award from the Alexander von Humboldt Stiftung, Germany

2002

Received the Czech-German Fund for the Future Grant for Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (with Dominique Fliegler)

2002

Received Bosch-Stiftung Grant for Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (with Dominique Fliegler)

1998-2000

Received Czech Science Foundation Grant Czech Literature of the 20th Century (individual)

1996-1998

Received RRS Grant for The Fantastic Motives in Czech and Polish Prose of the 20th Century (individual)

1994-1995

Received DFG Grant for a six-month Research Stay at Universität Regensburg, Germany

Professional Experience

2014/15

Acting Professor at the Institute of Slavonic Studies, University of Leipzig

2012

Co-founder of the Prague Centre for Jewish Studies, Faculty of Arts, Charles University

2010

Founded the Centre for the Study of the Holocaust Studies and Jewish Literature at the Department of Czech and Comparative Literature at the Faculty of Arts of Charles University

2002

Appointed Professor of Czech Literature

1999/00

Visiting Professor at Humboldt-Universität, Berlin

1994/95, 2008/09

Visiting Associate Professor at Universität Regensburg, Germany

1994

Appointed Associate Professor of Czech Literature on the basis of his thesis Interpretation of New Czech Literature

1994/96

Chairman of the Science Council and Head of the Theory Department at the Institute for Czech Literature, Czech Academy of Sciences

1994/1995, 2004, 2008/2009, 2011

Visiting Professor, Universität Wien

1993/94

Lecturer at Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germany

since 1987

Scientific employee at the Institute of Czech Literature, Academy of Science, Prague

1982

Postgraduate student, Institute of Czech Literature, Academy of Science, Prague

1978/82

Proofreader and editor at the Československý spisovatel publishing house

Membership

Editorial board of the Czech Library series and Scientific Board (chairman) of the Czech Library Foundation.

Board of the Prague Centre for Jewish Studies, Faculty of Arts, Charles University.

Board of the Department of Czech Literature, Faculty of Arts at Masaryk University, Brno.

Board of the MA Program Comparative Literature at the Department of Czech and Comparative Literature, Faculty of Arts, Charles University.

Board of the PhD Program Contemporary European Cultural History at the Faculty of Humanities, Charles University.

Editorial Board of the journal Česká literatura.

Editorial Board of the Museum of Czech Literature Literary Archive.

Prague Linguistic Circle.

Brethren Čapeks’ Society.

The Šalda Society.

Church Board the Prague-Braník Congregation of the Evangelical Church of Czech Brethren.

Selected Bibliography – Contributions to the themes of Shoah and Jewish Literature

(in print) Agata Firlej – Elisa Maria Himer – Jiří  Holý – Hana Nichtburgerová: Introduction. In : Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg, De Gruyter 2021.

(in print) 33 entries. In: Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg, De Gruyter 2021.

Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Slovo a smysl/Word and Sense, 17,  2020, č. 34, s. 179-192.

Jews and Jewishness in Cinema and Literature: The Case of the Czech Republik. In: Being Jewish in 21st Century Central Europe. Eds. Haim Fireberg, Olaf Glöckner, and Marcela Menachem Zoufalá. Oldenbourg, De Gruyter 2020, s. 165-184.

Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. A Short Introduction to the Project with Two Entries. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 15, č. 2, s. 85-96.

Komentář. In: Karel Poláček: Okresní město. Bylo nás pět. Ed. Marie Havránková. Brno, Host 2020, s. 449-462.

(with Šárka Sladovníková) Próza „Tma nemá stín“ a film „Démanty noci“. World Literature Studies, 2, 2019, č. 3, s. 17-27.

(with Hana Nichtburgerová) Jurek Becker: Jakob der Lügner (1969). In: Holocaust. Zeugnis. Literatur. 20 Werke wieder gelesen. Eds. Markus Roth a Sascha Feuchert. Göttingen, Wallstein Verlag 2018, s. 152-168.

Arnošt Lustig a ti druzí. Bohemica Litteraria 21, 2018, č. 1, s. 101-112.

Die Namen auf den Mauern der Pinkas-Synagoge in Prag. In: Texte prägen. Festschrift für Walter Koschmal. Eds. Kenneth Hanshew, Sabine Koller und Christian Prunitsch. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag 2017, s. 415-432.

Nontraditional Images of the Shoah in Literature and Film: Comedy and Laughter. Holocaust Studies 23, 2017, issue 1–2 (special issue: Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust in History and Memory), s. 208-221. ISSN: 1750-4902

Conventions of Radka Denemarková’s Novel Peníze od Hitlera (Money from Hitler) along with its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne 12, 2017 (Recepja literackich i artystycznych dzieł o Szoa), s. 371-380

Das Thema Holocaust/Shoa in der tschechischen Literatur. In: Zugänge zur Literatur und kulturwissenschaftlichen Bohemistik. Bd. 2. Eds. Wolfgang F. Schwarz, Andreas Ohme a Jan Jiroušek. Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag 2017, s. 93-126.

Obřezaná republika aneb sedlák Jíra u panského stolu. In: Na počátku bylo slovo… Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. Edd. Zbyněk Tarant a Věra Tydlitátová. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2017, s. 116–127.

Banalita zla, každodennost, malé dějiny a otevřené vyprávění (with Hana Nichtburgerová). In: Kultura a totalita 4. Každodennost. Edd. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Praha, FF UK 2016, s. 69–87.

Úvod + Reprezentace Židů a židovství na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století + Podoby Židů a antisemitismu v Poláčkově cyklu o okresním městě + Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu + (se Štěpánem Balíkem) Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa + Šoa ve fikční próze do konce šedesátých let + „Antisionismus“ jako skrytý i zjevný antisemitismus doby komunistického režimu + Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol + Židovské motivy v díle Arnošta Goldflama. In: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 7–19, s. 23–70, s. 293–313, s. 315–368, s. 431–519, s. 573 – 600, s. 761–796, s. 841–854, s. 925–944. 978-80-7470-125-2.

Jiří Holý, Hana Nichtburgerová (edd.): Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016. 124 stran. ISBN 978-80-7308-683-1

Milena Jesenská a ti druzí. In: Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky. Edd. Marcela Zoufalá a Jiří Holý. Praha, Academia 2016, s. 99–133. ISBN 978-80-200-2597-5

Untraditional Images of Aufschwitz in Literature. In: Images of Rupture between East and West. The Perception of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media. Edd. Urs Heftrich, Robert Jacobs, Bettina Kaibach a Karoline Thaidigsmann. Heidelberg, Universitätsverlag 2016, s. 451-466. ISBN ISBN 978-3-8253-6548-6

Arnošt Lustig’s Colette, dívka z Antverp – Between Historical Facts and Fiction. In: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung / The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, ibidem 2016, s. 231–241. ISBN 978-3-8382-0952-4

Komunistická revoluce proti Židům. Marginalizace židovské tematiky po únoru 1948 v české kultuře. In: Kultura a totalita 3. Revoluce. Edd. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Praha, FF UK 2015, s. 364–385. ISBN 978-80-7308-637-4

Druhá světová válka a perzekuce Židů v hrách Arnošta Goldflama, in Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv 47, 2015, s. 199–214. ISBN 978-80-87376-26-3

The Six Versions of The Shop on Main Street. In: The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe / Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2015, s. 97–113. ISBN 978-80-7470-092-7

Obřezaná republika aneb sedlák Jíra u panského stolu. (Adam Bartoš: Obřezaná republika II. První republika a Židé. Praha, Adam Benjamin Bartoš 2015.) Slovo a smysl 12, 2015, č. 24, s. 247–251. ISSN 1214-7915. Přetištěno in: Zdeněk Tarant, Věra Tydlitátová et al.: Na počátku bylo slovo… Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskursu. Plzeň, Západočeská univerzita 2016, s. 116–127.

Čtyřikrát o holokaustu (with Šárka Sladovníková). Slovo a smysl 12, 2015, č. 23, s. 66–79. ISSN 1214-7915.

The Jews and the Shoah in Czech Literature after World War II. Russian Literature. 77, 2015, č. 1, s. 35-53. ISSN 0304-3479.

Deníky z Terezína a deník Willyho Mahlera jako způsoby hledání ztracené identity. In: Kultura a totalita 2. Válka. Edd. Jan Wiendl a Ivan Klimeš. Praha, FF UK 2014, s. 350–370. ISBN 978-80-7308-550-6

Umění versus morálka. Jak hodnotit provokující obrazy šoa? In: Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Edd. Tomáš Jelínek, Blanka Soukupová. Praha, Spolek akademiků Židů 2014, s. 251–264. ISBN 978-80-260-7335-2

Jiří Weils Roman Život s hvězdou und seine kritische Rezeption. In: Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne. Edd. Grzegorz Gazda, Małgorzata Leyko, Paweł Rutkiewicz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 11, 2014, s. 65–74. ISSN 0860-7443.

The Negative Stereotypes of Jews in Czech Prose at the Turn oft the 20th Century. In: Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Ed. Marcela Zoufalá. Wiesbaden, Harrassowitz 2014, s. 113–130. ISBN 978-3-447-10128-8.

Willy Mahler’s Theresienstadt Diary and Arnošt Goldflam’s Play Sweet Theresienstadt (Sladký Theresienstadt). In: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, ibidem-Verlag 2014, s. 227-243. ISBN 978-3-8382-0512-0.

Vilém Mrštík jako antisemita? In: Literární archiv Památníku národního písemnictví, 45 (Vilém Mrštík – od realismu k moderně). Praha, PNP 2013, s. 111–117. ISBN 978-80-87376-08-9.

Antisemitismus, nacionalismus a židovská tematika v české literatuře na konci 19. a na začátku 20. století. Pokus o nové čtení Kosmáka, Dyka a Mrštíka. In: Kultura a totalita. Národ. Edd. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2013, s. 283–300. ISBN 978-80-7308-488-2.

Předmluva. In: Jiří Mordechaj Langer: Hebrejské básně v překladu a s komentáři Denisy G. Goldmannové. Pijutim ve-širej jedidut / Básně a písně přátelství, Meat cori / Trocha balzámu. Dvojjazyčné vydání. Praha, P3K 2013, s. 5–6. ISBN 978-80-87343-25-8.

Negativní stereotypy Židů v české próze na přelomu 19. a 20. století. HOP (Historie – Otázky – Problémy), 5, 2013, č. 1, s. 27–42. ISSN 1804-1132.

Pozoruhodná kniha Lukáše Přibyla a Michala Plzáka (Zapomenuté transporty). Listy 43, 2013, č. 6, s. 89–90. ISSN 1210-1222.

„Auschwitz ist existent…“ Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa. In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge, 19/1-2 (2011). Edd. Steffen Höhne aj., s. 291–303. ISSN 1803–456X. ISBN 978–80–7422–160–6.

„U nás v Auschwitzu“… Osvětimský tábor v literatuře a v reflexi filozofů. In: Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Ed. Miroslav Petříček. Praha, Hermann & synové 2011, s. 201–224. ISSN 978–80–87054–28–4.

Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce; Šoa vnímané očima viníka; Trauma návratu a šoa v literatuře „druhé generace“. In: Jiří Holý / Petr Málek / Michael Špirit / Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011, s. 7–65, 137–168, 169–202. ISBN 978–80–87481–14–1.

Obraz šoa v české literatuře. In: Česká literatura rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Ed. Lenka Jungmannová. Praha, Akropolis 2010, s. 99–110. ISBN 978–80–85778–71–7.

Židé, antisemitský diskurz a dvojí zpracování tématu šoa ve střední Evropě. Česká literatura 59, 2011, č. 6, s. 889-896. ISSN 0009–0468.

The Elephants in Mauthausen: Jewish Topics in Ján Johanides‘s Works. In: The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 131–143. ISBN 978–80–7470–022–4.

Spalovač mrtvol (The Cremator) as a Novel and as a Film. In: The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 143–151. ISBN 978–80–7470–004–0.

Die Juden und die Shoah in der tschechischen Nachkriegsliteratur. In: Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur: Materialien des Internationalen Workshops in Gießen, 27.–28. Mai 2010. Ed. Reinhard Ibler. München/Berlin, Otto Sagner 2012, s. 17–34. ISSN 0170–1320.

„Auschwitz ist existent…“ Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa. In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge, 19/1-2 (2011).

Walter Koschmal: Der Dichternomade. Jiří Mordechai Langer. Česká literatura, 59, 2011, č. 1, s. 105–108. ISSN 0009–0468.

Divadlo v terezínském ghettu. Česká literatura, 58, 2010, č 2, s. 256–258. ISSN 0009–0468.

Życie z gwiazda Jiříego Weila i temat Holocaustu w literaturze czeskiej. In: Pamięć Shoah: Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Edd. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska. Łódż, Officyna Company 2009, s. 753–760. ISBN 978–83–624–0911–2.

Téma holocaustu v české literatuře. Český jazyk a literatura, 59, 2008/09, č 1, s. 9–14. ISSN 0009–0786.

Téma šoa očima viníka. In: Vyprávění v kontextu. Edd. Alice Jedličková, Ondřej Sládek. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2008, s. 168–205; ISBN 978–80–85778–60–1.

Předmluva; Smrt Horsta Schillingera: Možnosti zobrazení lágru a šoa. In: Holokaust / Šoa / Zagłada v české, slovenské a polské literatuře. Ed. Jiří Holý. Praha, Karolinum 2007, s. 7–15; 29–54. ISBN 978–80–246–1245–4.

Das Trauma der Wiederkehr: Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa. In: Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa / Lansdschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa. Edd. Petr Bílek, Tomáš Dimter. Praha, Gutenberg 2007. Reprint 2010, s. 62–78. ISBN 978–80–86349–30–5.

Shoah als Thema in der polnischen, tschechischen und slowakischen Literatur. Zeitschrift für Slavische Philologie, 63, 2004, č. 2, s. 363–375. ISSN 0044–3492.

Komentář. In: Jiří Weil: Život s hvězdou; Na střeše je Mendelssohn; Žalozpěv za 77 297 obětí. Ed. Jarmila Víšková. Praha, NLN 1999, s. 481–505. ISBN 80–7106–326–6.

 

Find a more detailed bibliography on the Department of Czech and Comparative Literature’s website.

 

Úvod > Members > Jiří Holý