Daniel Soukup

soukup@ucl.cas.cz

Research interests

older Czech literature, Czech medieval and early modern literature about Jews, the image of Jews and Judaism in literature, topology and imagology

Education

2007 – 2013 Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc, History of Czech Literature (Ph.D.) dissertation on The Image of Jews and Judaism in Older Czech Literature
2001-2007 FF UP, major in History – Czech Philology, thesis on Franciscan sources of inspiration in the postilogue The Three Bread of Heaven by Franciscan Damascene Marcus

Professional Experience

2013-present
Head of the Department for Research on Older Literature, Institute of Older Literature, CAS, v.v.i.
2011-present
researcher at the Department for Research on Older Literature, CAS, v.v.i.
2010-present
independent researcher for science and research at the same institution (within the ESF grant project: Innovation of the study field of Judaic Studies increasing the possibilities of interdisciplinary studies), external collaborator of the Centre for Holocaust and Jewish Literature Studies, Faculty of Arts, Charles University
2008-present
Teaching selected seminars and managing the library at the Kurt and Ursula Schubert Center for Judaic Studies at the UP Faculty of Arts

Selected Bibliography

Books

Jaluška, M. – Fantysová Matějková, J. – Soukup, D. – Pokorný, M. 2019. Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha.

Chapters in Books

Soukup, D. 2020. Jewish Wedding in Pre-March Olomouc. On the Wedding Sermon Of Moravian Rabbi Abraham Neuda. In: Crhová, M., Reframing Jewish life. Moravian Jewry in the modern period. Olomouc, Palacký University Olomouc, Faculty of Arts,, 39-52.

Soukup, D. 2020. „Jak denní světlo osvětli tmu noci!“ Eschatologické čtení na stránkách Darmstadtské hagady. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B., Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 39-52.

Soukup, D. 2019. “Obřezané Jezulátko”. Kult Kristova dětství v kázání Štěpána Františka Náchodského. In: Brtáňová, E. – Soukup, D., Z dejín kázňovej prózy I. Bratislava, Veda, 117-137.

Soukup, D. 2016. Eucharistické profanační legendy jako polemika s husitstvím a útok proti Židům. In: Jaluška, M. – Soukup, D., Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 42-53.

Soukup, D. 2015. Apostatrix gens: The First Crusade and Criticism of the Reversions of Jews in Cosmas’s Chronica Boëmorum (Chronicle of the Bohemians). In: Doležalová, E., Juden in der mittelalterlichen Stadt / Jews in the medieval town. Praha, Filosofia, 9-25.

Soukup, D. 2012. Co medle jiného od chudého františkána k očekávání? Postila Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka. In: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 146-178.

Articles

Soukup, D. 2021. Anti-Jewish Rhetoric of Canon Law: Ecclesiastical Legislation and Jews in the 14th-Century Bohemian Lands. Judaica Bohemiae 56(1), 5-28.

Soukup, D. 2021. Kazateľstvo v čase krízy – mezinárodní konference Kázne a reči II.. Česká literatura 69(2), 265-268.

Soukup, D. 2018. Oh, Bestia Synagoga! The Representation of Jews in Czech Sermons at the Turn of the 17th and 18th. Centuries. Wrocław theological review 26(1), 19-32.

Soukup, D. 2016. Obraz Židů v českém kazatelství přelomu 17. a 18. století: předběžné poznámky. Bohemica litteraria 19(1), 72-106.

Soukup, D. 2015. Tkadleček: vernakularizace filozofického myšlení. Bohemica litteraria 17(2), 27-53.

Soukup, D. – Reitinger, L. 2015. The Krumlov Liber Depictus: On its Creation and Depiction of Jews. Judaica Bohemiae 50(2), 5-44.

Soukup, D. 2012. Latinské a české verše o pražském pogromu roku 1389. Ke dvěma pozapomenutým žákovským skladbám. Česká literatura 60(5), 711-726.

Soukup, D. 2011. Ikonografie uzavřené společnosti – Obrazový cyklus znesvěcení hostií Židy z Hostouně. Minulostí Západočeského kraje Roč. 46, – (2011), 108-131.

Soukup, D. 2011. Mýtus židovského konvertity – Šimon Abeles v literatuře 19. a 20. století. Bohemica Olomucensia 3(1), 39-48.

Soukup, D. 2011. Kterak Židé mučili Boží tělo – edice a komentář. Česká literatura 59(5), 697-712.

Papers in Collection fo Works

Soukup, D. 2017. Mor, masakr, Maria: Protižidovské aspekty pozdně středověké zbožnosti. In: Kubínová, K. et al., Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Praha, Artefactum, 266-281.

Soukup, D. – Wiedl, B. 2016. Die Pulkauer Judenverfolgungen (1338) im Spiegel österreichischer, böhmischer und mährischer Quellen. In: Teufel, H. – Kocman, P. – Řepa, M., “Avigdor, Benesch, Gitl”: Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter: Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt). Essen, Klartext, 129-158.

Soukup, D. 2015. Manipulace s pamětí: protižidovské perzekuce v jižních a západních Čechách v pozdním středověku. In: Špačková, L. – Stočes, J., Historická dílna 9. Sborník příspěvků přednesených v roce 2014. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 24-38.

Editorial Work

Visi, T. – Bibring, T. – Soukup, D. (eds.) 2019. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s works and their reception. Brepols, Turnhout.

Soukup, D. – Brtáňová, E. (eds.) 2019. Z dejín kázňovej prózy. I.. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

Soukup, D. – Jaluška, M. (eds.) 2016. Jan Hus, husitství a husitské války. Filip Tomáš – Akropolis, Praha.

Úvod > Members > Daniel Soukup