Hana Nichtburgerová

hnichtburgerova@gmail.com

Research interests

prose of the second half of the 20th century with the theme of the Shoah in Czech and European literature and autobiography

Education

2022 February: CEEPUS, Universität Wien

2021 Summer Semester: Baden Würtemberg scholarship, University of Heidelberg

2019 Erasmus+ Training programme, University of Tel Aviv

2018 Summer Semester: Hermann and Else Schnabel Scholarship, University of Hamburg

2017– PhD. study at Charles University, Faculty of Arts, The Department of Czech Literature and Comparative Literature

2005–2006 University of Massachusetts, Amherst, Judaic & Near Eastern Studies

2002 Summer Language School, Haifa, Israel

2000–2009 Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg and Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Masters Degree Jewish Studies and Philosophy

Professional Experience

2019-2021 Project Coordinator Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts.

2015 – Editor of European Research Area related articles on the website www.horizontevropa.cz at the Technology Centre of the CAS.

Bibliography

Balík, Štěpán, Marie Brunová, Jiří Holý, Hana Nichtburgerová, Olga Zitová: Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice. Slovo a Smysl (18) 37, 2021.

Firlej, Agata –Hiemer, Elisa Maria –Holý, Jiří  –Nichtburgerová, Hana: Introduction. In: Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg, De Gruyter 2021. pp. 1-38. (in print)

Trap in the Green Fence. In: Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Context. Oldenbourg, De Gruyter 2021. pp. 426-429. (in print)

Loučová, Petra – Nichtburgerová, Hana: Richard Glazar a paměť Treblinky. Dějiny a současnost, 2021, roč. 43, č. 2, pp. 30–33.

Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Slovo a smysl/Word and Sense, 17,  2020, č. 34, pp. 179-192.

Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. A Short Introduction to the Project with Two Entries. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 15, č. 2, pp. 85-96.

Holý, Jiří/Nichtburgerová, Hana (eds.) Podoby židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů, FFUK, Praha 2016.

Holý, Jiří/ Nichtburgerová, Hana: Banalita zla, každodennost, malé dějiny a otevřené vyprávění, In: Klimeš, Ivan/Wiendl, Jan (eds.) Kultura a totalita IV, Každodennost. pp. 69 – 87.

Holý, Jiří, Nichtburgerová, Hana: Jurek Becker: Jakob der Lügner (1969), in: Holocaust. Zeugnis. Literatur. 20 Werke wieder gelesen. Eds. Markus Roth a Sascha Feuchert. Göttingen, Wallstein Verlag 2018, pp. 152-168.

Holý, Jiří, Nichtburgerová, Hana (eds.): Podoby židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů, FFUK, Prague 2016.

Holý, Jiří, Nichtburgerová, Hana: Banalita zla, každodennost, malé dějiny a otevřené vyprávění, In: Klimeš, Ivan, Wiendl, Jan (eds.): Kultura a totalita IV, Každodennost. Pragie, FF UK 2016, pp. 69–87.

Úvod > Hana Nichtburgerová