Štěpán Balík

 

Academic focus

Jewish ethnolect (Jewish Czech), literary and linguistics identity, stereotypes in language and literature, the Shoah in the Czech and Polish literature

Studies

2006–2011
PhD at the Institute of Czech Studies at the Faculty of Arts of the University of South Bohemia, Study programme: Theory and History of Modern Czech Literature, Topic: Phenomenon of a Jew in Polish and Czech and in Jewish, Polish and Czech Anecdotes in the Context of first half of the twentieth Century – Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století under the guidance of prof. Vladimír Papoušek
1997–2004
Philosophical Faculty, Study programmes: Czech Language and Literatura, Slavic Studies. Master Thesis: Mother – Matka. (Semiotic analysis of a theatre play by J. A. Pitínský); recognized also as PhDr. in Linguistics.

Scholarships, Acknowledgements, Grants

2019 July: Erasmus+ Ústav slavistiky (Universität Gießen; Germany) – teaching programm

2019 June: Erasmus+ Sudetendeutsches Wörterbuch (Universität Gießen; Germany) – educational stay

2018 April: Erasmus+ Instytut Filologii Słowiańskiej (Uniwersytet Jagielloński; Poland) – teaching programm

2017 November: Scholarship at the University of Vienna (Aktion)

2013–2016 Grant Czech Science Foundation (GAČR) Representation of Jews and Jewish Topics in Literature of the Czech Lands in 20th Century.
October 2012 – June 2015 Development of postdoctoral positions at the Southbohemian University in České Budějovice.

2014 July: educational stay at Institut of Slavistics (Universität Gießen; Germany) as a part of the project Development of postdoktoral positions at the Southbohemian University in České Budějovice

2013 March and April: educational stay at Institut of Judaistics (Uniwersytet Wrocławski; Poland) as a part of the project Development of postdoktoral positions at the Southbohemian University in České Budějovice

2012 – 2015: the project Development of postdoktoral positions at the Southbohemian University in České Budějovice. (Rozvoj postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích)
2011 July: Summer School of Yiddish in Warsaw as part of the Grant: International Dimension in the Czech Literature (GA ČR 405/05/H526)
2008–2011 International Dimension in the Czech Literature (GA ČR 405/05/H526)
2008–2009 GAJU: Polish – Czech Comparative Literature (no. 004/2008/H) Visegrad Scholarship, Institute of Anthropology and Literature and Cultural Studies at the Jagellonian University (Poland, Winter and Summer Semester)
2007–2008 Slavonic Film and Literature at the Faculty of Artts at the Southbohemian University in České Budějovice (FRVŠ 1106/2008, spoluřešitel)
GAJU: Polish- Czech Literature and Language Relations (no. 73/2007/H-FF)
2006–2008 Lexicon of the Avantgarde (LC06053)
2006–2007 GAJU: Polish-Czech Relations (no. 6/2006/H-FF)
2006 Groups Acknowledgments of 2nd Grade (Nagroda Zespołowa II Stopnia) by the rector of the Jagellonian University.
2001–2002 (Winter Semester) Scholarship of the Ministry of Education, Youth and Sports, Stay at Slavic Studies at the Jagellonian University (Poland)
2000 (Summer Semester) Erasmus, Slavic Studies at University of Konstanz (Germany)

Employment

2015 – till today Assistant Professor at the Department for Bohemian Studies, Faculty of Arts of Southbohemian University in České Budějovice

2012–2015 Assistant Professor at the Department for Bohemian Studies, Faculty of Arts of Southbohemian University in České Budějovice as  part of the project Development of postdoktoral positions at the Southbohemian University.

2011–2012 Assistant Professor at the Department for Bohemian Studies, Faculty of Arts of Southbohemian University in České Budějovice

2006–2011 Teacher: in charge of linguistic and literary subjects at the Institute of Bohemian Studies, Faculty of Arts of Southbohemian University in České Budějovice  (for example Polish, History of Linguistics, General Linguistics, Comparative Linguistics, Old Slavonic and Slavic studies, Czech historic grammar and Dialectology, Comparative Literature)
2004–2006 Teacher of Czech language at the Institute of Slavic Studies at the Jagellonian University (Cracow).

 

Membership

2010 – till today Centre for the Study of Holocaust and Jewish Literature, Faculty of Arts at Charles University
2007 – 2013 Polish Czech Scientific Society

Selected Bibliography

BALÍK, Štěpán. Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách. Praha: NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 142 s. ISBN 978-80-7422-445-4.

BALÍK, Štěpán. “Why Should We Be Brayge?” Elements of the Jewish Ethnolect in Czech Literature in the 20 th and at the Beginning of the 21 st Century. In: REICHERT, Carmen, BANNASCH, Bettina a WILDFEUER, Alfred eds. Zukunft der Sprache, Zukunft der Nation. Verhandlungen des Jiddischen und Jüdischen im Kontext der Czernowitzer Sprachkonferenz. Conditio Judaica. Berlin aj.: DeGruyter, [zima 2021/22].

BALÍK, Štěpán. Woas host- du’n heit fier an Schabesdeckl auf? Vzorek aškenazismů v česke němčině stanoveny na zakladě jazykoveho materialu ze Sudetoněmeckeho slovniku a jeho katalogu v Gießenu. In: EHRISMANN, Otfried, HARDT, Isabelle eds. Sudetendeutsche Wörterbuch – Bilanzen und Perspektiven (DigiOst Band 11). Berlin: Frank & Timme, 2021, s. 107–118. (Czech version of the English text)

BALÍK, Štěpán. Woas host- du’n heit fier an Schabesdeckl auf? Sample of Ashkenazisms in Czech German based on the linguistic material from Sudetendeutsches Worterbuch and its catalogue in Gießen. In: EHRISMANN, Otfried, HARDT, Isabelle eds. Sudetendeutsche Wörterbuch – Bilanzen und Perspektiven (DigiOst Band 11). Berlin: Frank & Timme, 2021, s. 93–105.

BALÍK, Štěpán. And God Saw That It Was Bad (I viděl bůh, že je to špatné). In: FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa Maria, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana eds. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg: De Gruyter, 2021, s. 45–48.

BALÍK, Štěpán. Concert on the Island (Koncert na ostrově). In: In: FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa Maria, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana eds. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg: De Gruyter, 2021, s. 102–105.

BALÍK, Štěpán. Crow Songs (Vraní zpěvy). In: In: FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa Maria, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana eds. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg: De Gruyter 2021, s. 117–120.

BALÍK, Štěpán. Prozaické a dramatické figurky Vojtěcha Rakouse. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 185–196. ISBN 978-80-7470-125-2.

BALÍK, Štěpán, HOLÝ, Jiří.  Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 431–520. ISBN 978-80-7470-125-2.

BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 945–958. ISBN 978-80-7470-125-2. (Vyšlo též jako: BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv. 2015, 47. s. 217–229. ISSN 0231-5904.)

BALÍK, Štěpán. The Death of anti-Semitism? (On the Appropriateness of the Term anti-Semitism and Ethnocentrism in the Philological Terminology). In: ZOUFALÁ, Marcela ed. Jewish Studies in the 21st Century: Prague-Europe-World. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014, s. 151–170. ISBN 978-3-447-10128-8.

BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction.Works and Contexts. A Short Introduction to the Project with Two Entries. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, 2, s. 85–96.

BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Slovo a smysl, 2020, 34, s. 179–180.

BALÍK, Štěpán. Jidišismy, bohemismy a prvky středoevropského jazykového svazu v paměti českých Němců: Slovník české němčiny jako příklad strážce jazykové a kulturní paměti. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2019, 16, s. 49–67. ISSN 2084-3011.

BALÍK, Štěpán. Yelling into the Silence and its Echos. Czech Shoah Poetry Written till 1960s and its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2017, 12, s. 29–45. ISSN 2084-3011.

BALÍK, Štěpán. Czech Bystanders Writing Poetry about the Shoah. Different ways of poetic languages in the first post-war literary reactions. In: IBLER, Reinhard ed. Der Holocaust in den mittleeuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisisierung. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2016, s. 129–144. ISBN 978-3-8382-0952-4

BALÍK, Štěpán. Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim. Studia Judaica. 2014, 17(1) s. 125–156. ISSN 1221-5163.

BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata. Czesi: naród bohaterów! O kukiełkowym sabotażu, kobiecym wywiadzie, ‘recese’ i innych nieoczywistych formach oporu. Teksty Drugie. 2014, 4/147, s. 229–239. ISSN 0867-0633.

Szlengel, Władysław. „Nádražíčko Treblinky“ (transl. Štěpán Balík). Milk and Honey. 2021, 7(40), s. 9.

Szlengel, Władysław. „Dvě smrti“ (transl. Štěpán Balík). Maskil 2021, 5781, 20(9), s. 7.

Kantor, Sonye. „Zrzečkův deník, veverčí rok“ (transl. Štěpán Balík, Marie Nováková, Lída Whiteside). Maskil 2020, 5780, 19(10–11), s. 9–11.

 

A list of bibliography by Štěpán Balík 

More about publications by Štěpán Balík at the website of the Faculty of Art of the Southbohemian University in České Budějovice here.

 

Úvod > Štěpán Balík