Olga Zitová

Olga.Zitova@seznam.cz

Research interests

Czech-German cultural relations, Selbstwehr magazine, Czech German literature

Education

2014-present
PhD student, Universität Konstanz (Germany), Fachbereich Literaturwissenchaft, dissertation on Literatur und die Selbstwehr. Unabhängige jüdische Wochenschrift (1907-1921), thesis supervisor prof. Matthias Schöning, consultant prof. Jiří Holý, prof. Manfred Weinberg
since 2012 (ended)
PhD student at the Department of Germanic Studies, Faculty of Arts, Charles University, major in Germanic Languages and Literatures
2005-2012
FF UK, Czech Language and Literature, German Language and Literature, master thesis on The Concept of Myth in Thomas Mann and Olbracht’s Subcarpathian Prose

Scholarships, grants

2013- 2016
grant GAČR Representation of Jews and Jewish themes in literature in the Czech lands in the 20th century (co-investigator)
2014
DAAD, Vladimir-Admoni-Programm
1. 10. 2013 – 31. 1. 2013
DAAD, Universität Regensburg (Germany)
1. 10. 2010 – 31. 1. 2011
CEEPUS, Universität Wien (Austria), elaboration of the German part of the thesis
1. 8. – 30. 8. 2010
Participation in a language course and the 1st German-Czech Summer School on Prague German Literature, Universität Konstanz (Germany)

Professional Experience

2012
FF UK, Institute of Theoretical and Computational Linguistics (ÚTKL), annotator of linguistic data at the analytical level
2005-2012
MFF UK, Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), annotator of linguistic data at the tectogrammatic level

Membership

2011-present
Centre for the Study of Holocaust and Jewish Literature, Faculty of Arts, Charles University

Bibliography

Balík, Štěpán − Brunová, Marie − Holý, Jiří − Nichtburgerová, Hana − Zitová, Olga. Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice. In: Slovo a smysl, č. 37, 2021, s. 117−134, dostupné on-line
https://wordandsense.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/18/2021/11/Stepan_Balik_-_Marie_Brunova_-_Jiri_Holy_et_al_117-134.pdf

Zitová, Olga. Literární příspěvky v týdeníku Selbstwehr do roku 1921. Jidiš – první světová válka – Franz Kafka a Max Brod. In: Holý, Jiří (ed.). Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 71–133.

Zitová, Olga. Židé v podkarpatské próze Ivana Olbrachta. In: Holý, Jiří (ed.). Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 267–291.

Zitová, Olga. Na slovíčko s Eduardem Goldstückerem. Česká literatura 62, č. 6, 2014, s. 864–868.

Zitová, Olga. Píše Olga Zitová [recenze knihy Terezy Pavlíčkové Die Entwicklung des Nationalitätenkonflikts in der Znaimer deutschen Presse 1850–1938. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2013], Institut pro studium literatury, 16. 3. 2015, dostupné on-line http://www.ipsl.cz/index.php?id=682&menu=echos&sub=echos&str=echos_jedno.php

Zitová, Olga. Thomas Mann und Ivan Olbracht. Der Einfluss von Manns Mythoskonzeption auf die karpatoukrainische Prosa des tschechischen Schriftstellers. přel. Ilka Giertz, Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa, sv. 7, Stuttgart: ibidem, 2014.

Zitová, Olga. Píše Olga Zitová [recenze knihy Dimitry Shumského Zweisprachigkeit und binationale Idee. Der Prager Zionismus 1900–1930. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2013], Institut pro studium literatury, 28. 4. 2014, dostupné on-line http://www.ipsl.cz/index.php?id=495&menu=echos&sub=echos&str=echos_jedno.php

Zitová, Olga. Olbrachtův Golet v údolí ve světle románu Josef a bratří jeho Thomase Manna. Česká literatura 61, č. 6, 2013, s. 831–853.

Zitová, Olga. Otakar Fischer (1883–1938) − V rozhraních / In Grenzgebieten. Česká literatura 61, č. 3, 2013, s. 450–453.

Zitová, Olga. Tylova adaptace Grillparzerovy veselohry Weh dem, der lügt! In: Válková, Jarmila et al. (red.). Kulturní translace – Kulturelle Translationen – Translacje kulturowe: příspěvky z mezinárodní studentské konference Interfaces VII v červnu 2009 v Praze. 1. vyd. Praha: Akropolis 2010, s. 187–198.

Zitová, Olga. Vídeňské lidové divadlo ve Vídni a v Praze. In: Dzieweczyński, Mariusz et al. (red.). Bliskość i oddalenie – Nähe und Ferne – Blízkost a vzdálenost: Materiały VI. Międzynarodowej Konferencji Studenckiej Interfaces we Wrocławiu. Wrocław – Dresden: Neisse 2009, s. 305–313.

Úvod > Members > Olga Zitová