Soupis bibliografie Štěpán Balík

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

1. Odborné monografie

1) BALÍK, Štěpán. Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách. Praha: NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 142 s. ISBN 978-80-7422-445-4.
2. Kapitoly v odborných monografiích
4) BALÍK, Štěpán. Prozaické a dramatické figurky Vojtěcha Rakouse. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí
i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s.
185–196. ISBN 978-80-7470-125-2.
3) BALÍK, Štěpán, HOLÝ, Jiří. Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí
i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s.
431–520. ISBN 978-80-7470-125-2.
2) BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná
tematizace šoa v díle Ireny Douskové. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura
v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 945–958. ISBN 978-80-7470-125-
2. (Vyšlo též jako: BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti.
Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. Memento. Druhá světová válka.
Dokumenty – umění. Literární archiv. 2015, 47. s. 217–229. ISSN 0231-5904.)
1) BALÍK, Štěpán. The Death of anti-Semitism? (On the Appropriateness of the Term anti-
Semitism and Ethnocentrism in the Philological Terminology). In: ZOUFALÁ, Marcela ed.
Jewish Studies in the 21st Century: Prague-Europe-World. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag,
2014, s. 151–170. ISBN 978-3-447-10128-8.

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

7) BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ,
Hana. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction.Works and Contexts.
A Short Introduction to the Project with Two Entries. Studia Litteraria Universitatis
Iagellonicae Cracoviensis, 2020, 2, s. 85–96.
6) BALÍK, Štěpán. Jidišismy, bohemismy a prvky středoevropského jazykového
svazu v paměti českých Němců: Slovník české němčiny jako příklad strážce jazykové
a kulturní paměti. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2019, 16, s. 49–67. ISSN 2084-
3011.
5) BALÍK, Štěpán. Yelling into the Silence and its Echos. Czech Shoah Poetry Written till
1960s and its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2017, 12, s. 29–45. ISSN 2084-
3011.
4) BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata. Czesi: naród bohaterów! O kukiełkowym sabotażu,
kobiecym wywiadzie, ‘recese’ i innych nieoczywistych formach oporu. Teksty Drugie. 2014,
4/147, s. 229–239. ISSN 0867-0633.
3) BALÍK, Štěpán. Ewangelia o Treblince według Glazara, Rajchmana, Wiernika,
Willenberga. In: GAZDA, Grzegorz a kol. eds. Reprezentacje Shoah w literaturze i filme wEuropie Środkowej: lata powolenne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et
Litterarum. 2014, 11, s. 49–62. ISSN 0860-7443.
2) BALÍK, Štěpán. Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim. Studia Judaica. 2014, 17(1) s.
125–156. ISSN 1221-5163.
1) BALÍK, Štěpán. Czeska tradycja humoru i „mistyfikacji“. Teksty Drugie. 2010, 4, s.
247–266. ISSN 0867-0633.

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

6) BALÍK, Štěpán, FIRLEJ, Agata, HIEMER, Elisa, HOLÝ, Jiří, NICHTBURGEROVÁ, Hana. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Slovo a smysl, 2020, 34, s. 179–180.
5) BALÍK, Štěpán. Od nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv. 2015, 47. s. 217–229. ISSN 0231-5904. (Vyšlo též jako: BALÍK, Štěpán. Od
nenápadných náznaků k holokaustové pověsti. Všudypřítomná tematizace šoa v díle Ireny Douskové. In: HOLÝ, Jiří ed. Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 945–958. ISBN 978-80-7470-125-2.)
4) BALÍK, Štěpán. Matka J. A. Pitínského a Parta brusiče Karhana V. Káni [online]. www.sorela.cz, 2008. Dostupné z:
https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20081126213819/http:/sorela.cz/web/articles.aspx?id=86.
3) BALÍK, Štěpán. Zapomenuté světlo – Marie, Magdaléna, Ježíš, Jidáš a pes. Česká literatura. 2005, 53(5), s. 694–709. ISSN 0009-0468.
2) BALÍK, Štěpán. Jazykové prznění Pitínského Jana Antonína. Divadelní revue. 2001, 12(2), s. 42–50. ISSN 0862-5409.
1) BALÍK, Štěpán. Dialogický monolog a Kulhavý poutník. Česká literatura. 2000, 48(3), s.314–317. ISSN 0009-0468.

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech

4. Články ve sbornících

11) BALÍK, Štěpán. Czech Bystanders Writing Poetry about the Shoah. Different ways of poetic languages in the first post-war literary reactions. In: IBLER, Reinhard ed. Der Holocaust in den mittleeuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisisierung. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2016, s. 129–144. ISBN 978-3-8382-0952-4.
10) BALÍK, Štěpán. The Provocative poetry of Radek Malý as a tool for dealing appropriately with the Shoah. In: HOLÝ, Jiří ed. Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe/Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Akropolis: 2015, s. 229–246. ISBN 978-80-7470-092-7.
9) BALÍK, Štěpán. Biological and Other Ways of Surving the Shoah in Irena Dousková´s Work. In: IBLER, Reinhard ed. Der Holocaust in den mittleeuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2014, s. 275–289. ISBN 978-3-8382-0512-0.
8) BALÍK, Štěpán. Aleksander Rozenfeld’s Images of the Shoah. In: HOLÝ, Jiří ed. The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Praha: Akropolis, 2012, s. 61–72. ISBN 978-80-7470-022-4.

7) BALÍK, Štěpán. Three times Norbert Frýd (Archangels´ Sword, A Box of Lives and Bottle Mail). In: HOLÝ, Jiří ed. The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Praha: Akropolis, 2012, s. 43–50. ISBN 978-80-7470-004-0.
6) BALÍK, Štěpán. Droga do tożsamości w twórczości Aleksandra Rozenfelda i Karola Sidona. In: FIRLEJ, Agata, JÓZWIAK, Wojciech eds. Topografia tożsamości (Tom 2). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, s. 67–77. ISBN 978-83-232-2438-9.
5) BALÍK, Štěpán. Stereotyp těla v polských a českých židovských anekdotách. In: MATUSIAK Agnieszka a kol. eds. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9.Ciało. Wrocław: WUW, 2011. s. 762–768. ISBN 978-83-229-3199-8.
4) BALÍK, Štěpán. Tuwimovy a Poláčkovy židovské anekdoty. In: LIPOWSKI, Jaroslav, D.ŻYGADŁO-CZOPNIK, Dorota eds. Podzwonne dla granic. Wrocław: WUW, 2009, s.
241–254. ISBN 978-83-229-3083-0.
3) BALÍK, Štěpán. Obraz Žida v češtině a polštině. In: JAKLOVÁ, Alena ed. ČLOVĚK – JAZYK – KOMUNIKACE (Sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Kořenského, DrSc. 18.–20. 9. 2007 České Budějovice). České Budějovice:
Jihočeská univerzita, 2008, s. 279–282. ISBN 978-80-7394-075-1.
2) BALÍK, Štěpán. Pár poznámek na téma Mácha a Máj v českém orloji Karla Šiktance. In: KOŠNAROVÁ, Veronika. ed. V průsečíku pohledů (Sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana). České Budějovice: Nakl. Tomáš Halama, 2007, s. 77–84. ISBN 978-80-87082-02-7.
1) BALÍK, Štěpán. Sociokulturní aspekty při výuce polsky mluvících studentů. In: RYNDOVÁ, Jitka a kol. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005. Praha: Akropolis, 2005, s. 67–71. ISBN 80-86903-37-0.

6. Popularizační texty

33) BALÍK, Štěpán. Plóva, tj. židovská plovárna, a časopis Klepy. Milk and Honey, 2018, 25, s. 27.
32) BALÍK, Štěpán. Sto pět let českého trampa Nory Frieda. Maskil. 2018, ijar 5778, 8, s. 5. Také [online]. Dostupné z: https://maskil.cz/5778/8.pdf.
31) BALÍK, Štěpán. Zmizelí lidé, místa a kameny. Milk and Honey, 2018, 23, s. 11.
30) BALÍK, Štěpán. Budějcký krzok Norbert Frýd. Milk and Honey. 2018, 4(22), s. 12–13.
29) BALÍK, Štěpán. Jablko poznání, Kafka a minimalistický Apollinaire naruby. Aktuality CSHZS [online]. 28. 12. 2017. z: http://sites.ff.cuni.cz/holokaust/cs/2017/12/28/jablko-poznani-kafka-a-minimalisticky-apollinaire-naruby/.
28) BALÍK, Štěpán. Měli jsme to štěstí setkat se s brontosaury (osobní ohlédnutí za Ruth Bondyovou). Maskil 2017, tevet 5778, 4, s. 7. Také [online]. Dostupné z: https://maskil.cz/5778/4.pdf.
27) BALÍK, Štěpán. Připomínka židovské komunity v Soběslavi. Židovské listy. [online] 24.11. 2015. Dostupné z: https://zidovskelisty.info/2015/11/24/pripominka-zidovske-komunity-v-sobeslavi/.
26) BALÍK, Štěpán. Prázné místo Schlemihl. Milk and Honey. 2015, 1(7), s. 23.

25) BALÍK, Štěpán. Hak mir nisht keyn tshaynik: Židovské divadlo ve Varšavě. Plav. 2015,
11(6–7), s. 92. ISSN 1802-4734.
24) BALÍK, Štěpán. Dojczland – pohled polského spisovatele. Aktuality CSHZS [online]. 22.10. 2014. Dostupné z: http://sites.ff.cuni.cz/holokaust/cs/2014/10/22/dojczland-pohled-polskeho-spisovatele/.
23) BALÍK, Štěpán. Jidišová próza, drama a poezie v čestině. Aktuality CSHZS [online]. 31.12.2013. Dostupné z: http://sites.ff.cuni.cz/holokaust/cs/2013/12/31/jidisova-proza-drama-a-poezie-v-cestine/.
22) BALÍK, Štěpán. Mezi Friedem a Frýdem. (ke stému výročí autorova narození). Tvar. 2013, 24(9), s. 14.
21) BALÍK, Štěpán. Kulturní úpadek na jihu Čech. Nejdřív si šlehnout a pak na jatka! (Rozhovor s Janem Flaškou). Tvar. 2013, 24(8), s. 14–15.
20) BALÍK, Štěpán. Českobudějovický Den poezie v Horké vaně. Tvar. 2012, 23(20), s. 13.
19) BALÍK, Štěpán. Polsko-německá výstava Lov na avantgardu – zakázané umění ve Třetí říši. Aktuality CSHZS [online]. Březen 2012. Dostupné z: http://cl.ff.cuni.cz/holokaust/texty.
18) BALÍK, Štěpán. Jezus umarł za Czechy. Katolický týdeník. 2012, 23(24), s. 5. ISSN 0862-
5557.
17) BALÍK, Štěpán, PARZELKA, A. Czeskie ślady na terenie Ojcowa. Kronika Miasta i Gminy Skała. 2012, 2, s. 12.
16) BALÍK, Štěpán. Jidiš v Polsku a Čechách aneb bratři Čech, Lech, Rus a jedna pozapomenutá Mojžíška. Tvar. 2012, 23(5), s. 6–7.
15) BALÍK, Štěpán. Průvodce krakovskými antikvariáty. Tvar. 2012, 23(2), s. 7.
14) BALÍK, Štěpán. Bože, proč trestáš tento národ? Tvar. 2010, 21(10), s. 8–9.
13) BALÍK, Štěpán. Starý židovský rok bilancuje Štěpán Balík. Tvar. 2009, 20(21), s. 13.
12) BALÍK, Štěpán. Svéráznou krakovskou čtvrtí provází Štěpán Balík (Podgórze). Tvar. 2009, 20(10), s. 9.
11) BALÍK, Štěpán. O kulturních novinkách našich severních sousedů informuje Štěpán Balík (Zęby w dupie). Tvar. 2009, 20(8), s. 7.
10) BALÍK, Štěpán. Hranicím již odzvonilo. Tvar. 2008, 19(12), s. 14.
9) BALÍK, Štěpán. Polský animovaný film na DVD. Tvar. 2008, 19(10), s. 14.
8) BALÍK, Štěpán. Ohlédnutí za Křížovou cestou Wojciecha Wencela. Tvar. 2008, 19(10), s. 14.
7) BALÍK, Štěpán. O kulturních novinkách našich severních sousedů informuje Štěpán Balík. Tvar. 2007, 18(9), s. 9.
6) BALÍK, Štěpán. Loňský kulturní podzim v Krakově shrnuje Štěpán Balík. Tvar. 2007, 18(1), s. 9.
5) BALÍK, Štěpán. O filmovém dění u našich severních sousedů informuje Štěpán Balík. Tvar. 2006, 17(13), s. 6.
4) BALÍK, Štěpán. Tré krakovských pověstí převypravuje Štěpán Balík. Tvar. 2006, 17(6), s. 13.
3) BALÍK, Štěpán. O kulturních novinkách našich sousedů informuje Štěpán Balík – Český živel v polském Slezsku. Tvar. 2006, 17(5), s. 13. 2) BALÍK, Štěpán. Hrabal je mrtev, ať žije Topol! Snad ne… Navýchod [online]. 2003, 3(3). Dostupné z: http://www.navychod.cz/articles.php?sid=99ic3rbk7jv5qdg86o969r28v2&id=1dd18348-8e26-11df-aa30-00304830bcc4.
1) BALÍK, Štěpán. Výměna Praha – Brno pražskýma očima. Čeština doma i ve světě. 1999, 7(3, 4), s. 238–239.
7. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)
8) PIJAJ, Stanisław. Mezi Slezskem a Haličí. Jerzy Cienciała jako poslanec do říšské rady. Časopis Matice moravské. 2010, 79(1), s. 79–98. ISSN 0323-052X.
7) URBANOWSKI, Maciej. Údolí marnosti – údolí radosti (Obraz Polska v literatuře po roce 1989). Tvar. 2010, 21(10), s. 6–7.
6) ROZENFELD, Aleksander. Tančící tajnej (báseň+medailonek). Tvar. 2010, 21(10), s. 19.
5) PIJAJ, Stanisław. Problém spolupráce českých a polských poslanců ve vídeňské říšské radě v letech 1874-1879. In: AMBROŽOVÁ, H., CHOCHOLÁČ, B., JAN, L., PUMPR, P. eds.Historik na Moravĕ. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu
Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno: Matice moravská, 2009, s. 391–398. ISBN 978-80-86488-57-8.
4) PIJAJ, Stanisław. Krakov – druhé hlavní město Haliče. In: FASORA, L., HANUŠ, J., MALÍŘ, J. eds. Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Matice moravská. Brno: Matice moravská, 2008, s. 347–359. ISBN 978-80-86488-50-9.
3) PIJAJ, Stanisław. Pokusy o polsko-ukrajinskou dohodu v Haliči. In: FASORA, L., HANUŠ, J., MALÍŘ, J. eds. Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno: Matice moravská, 2006, s. 267–277. ISBN 80-86488-36-5.
2) SHUTY, Sławomir. O Wandě, která Němce nechtěla. Literární a výtvarná příloha, Babylon. 13(6), 2004, s. 5.
1) JANČAR, Drago: Demokratura. Literární noviny. 2003, (14)43, s. 1 a 5. ISSN 1210-0021. (společně s D. Blažkem).

8. Recenze

9) BALÍK, Štěpán. Deník o oficiálním jazyce lidového Polska. Plav 14, č. 3, 2018, s. 2.
8) BALÍK, Štěpán. Vlis sedmiramenného svícnu. Česká literatura 66, č. 2, 2018, s. 311–313.
7) BALÍK, Štěpán. Technické pohádky. Milk and Honey. 2018, 4(22), s. 20.
6) BALÍK, Štěpán. Cwiszn / Pomiędzy (2010–2014). Plav. 2015, 11(6–7), s. 95–96. ISSN 1802-4734.
5) BALÍK, Štěpán. Saturnin a umělecký text o Osvětimi. Tvar. 2015, (26)7, s. 11.
4) BALÍK, Štěpán. A GOLEM ŘEKL: „MÍR… A KLID.“ Tvar. 2014, 25(18), s. 23.
3) BALÍK, Štěpán. Tango slz zpívejte Múzy. (o nově vydaných polských výborech válečné holokaustové poezie). Tvar. 2014, 25(5), s. 17.
2) BALÍK, Štěpán. Český překlad Haličských povídek aneb pokus o konstruktivní „kdybanie“ nad textem. Plav. 2007, 3(4), s. 49–52. ISSN 1802-4734.
1) BALÍK, Štěpán. Modrá jablka. Aluze. 2003, 7(2), s.168–170. ISSN 1803-3784.

9. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky
v zahraničí

9. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

9) Yelling into the Silence and its Echos. Mezinárodní workshop Czech Shoah Poetry Written till 1960s and its Reception. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň (Polsko), prosinec 2015.
8) Czech Post-war Poetry about the Shoah. Mezinárodní workshop The Holocaust in the Central European Literatures and cultures: Problems of poetisation and aestheticization. Institut für Slavistik Justus-Liebig-Uniwersität, Giessen (Německo), červen 2014.
7) Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim. I INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW JIDYSZYSTYCZNYCH „Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce – przemiany, wyzwania i perspektywy“. Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ve spolupráci s JCC Kraków a Židovského muzea Galicja, Krakov (Polsko), květen 2013.
6) The Motif of the Shoah in Irena Dousková’s Work. Mezinárodní workshop The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989. Institut für Slavistik Justus-Liebig-Uniwersität, Giessen (Německo), listopad 2012.
5) Trzy świadectwa o Treblince (Glazar, Wiernik, Willenberg). Mezinárodní workshop Tematizace holokaustu v evropské kultuře po roce 1945 (Kształtowanie się tematu Holocaustu w kulturze europejskiej po 1945 roku). Lodž (Polsko). Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet Łódzki a Centrum Badań Żydowskich Uniwersytet Łódzki, květen 2011.
4) Droga do tożsamości w twórczości Aleksandra Rozenfelda i Karola Sidona. Mezinárodní konference Kulturní mapa nové Evropy: města, cesty, putování. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň (Polsko), říjen 2008.
3) Stereotyp těla v polských a českých židovských anekdotách. Mezinárodní konference VELKÁ KULTURNÍ TÉMATA VE SLOVANSKÝCH LITERATURÁCH. TĚLO. Instytut Filologii Słowiańskie,j Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Polsko), listopad 2009.
2) Heterostereotyp Żyda w języku polskim oraz czeskim pod kątem jego rozwoju w ostatnich latach. Mezinárodní konference Svět Slovanů v jejich literaturách a jazycích. Uniwersytet Szczeciński. Pobierowo (Polsko), duben 2009.
1) Tuwimovy a Poláčkovy židovské anekdoty. Mezinárodní konference Podzwonne dla granic. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Jugowice (Polsko), duben 2008.

9. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

6) The Provocative poetry of Radek Malý as a tool for dealing appropriately with the Shoah. Mezinárodní workshop Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe/Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Pražské centrum židovských studií, Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ústav pro českou literatury AV ČR, Praha, květen 2014.
5) Aleksander Rozenfeld’s Images of the Shoah. Mezinárodní workshop The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Pražské centrum židovských studií, Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy a Ústav pro českou literatury AV ČR, Praha, červen 2012.
4) Three times Norbert Frýd (Archangels´ Sword, A Box of Lives and Bottle Mail). Mezinárodní workshop The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Pražské centrum židovských studií, Centrum pro studium
holokaustu a židovské literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ústav pro českou
literatury AV ČR, Praha, listopad 2011.
3) Obraz Žida ve dvou českých jazykových příručkách druhé třetiny 19. století aneb Nerudův jazykový základ. Workshop Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. zorganizováno Židovským muzeem v Praze ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České
republiky. Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Praha, říjen 2010.
2) Obraz Žida v češtině a polštině. Mezinárodní konference konaná u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Kořenského, DrSc. Ústav bohemistiky Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, září 2007.
1) Sociokulturní aspekty při výuce polsky mluvících studentů. 10. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Praha, listopad 2005.

9.3. Vyžádané přednášky v zahraničí

5) přednáška Yiddish Loanwords in Czech. Institut für Slavistik Justus-Liebig-Uniwersität,
Giessen (Německo), červenec 2014.
4) přednáška Polský Žid v polských a českých židovských anekdotách. Instytut Filologii
Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Polsko), květen 2010.
3) přednáška Tradycja czeskiej literatury zydowskiej oraz obraz Zyda w literaturze czeskiej.
Instytut judaistiki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Polsko), duben 2009.
2) přednáška Češi – národ hrdinů. Instytut Filologii Słowiańskiej, Univerzita Adama
Mickiewicze, Poznaň (Polsko), duben 2009.
1) přednáška Stereotyp Polaka z czeskiego punktu widzenia. Widział polonistiki, Uniwersytet
Jagielloński, Krakov (Polsko), březen 2009.

10. Ostatní

10.1. Popularizační aktivity

2) (společně s red. Schusterovou, K.) Jazyk jidiš je dodnes živý. pořad Šalom alejchem.
všechny regionální stanice Českého rozhlasu. 1. 1.  2017 v 19:45 (online: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/jazyk-jidis-je-dodnes-zivy–1685207).
1) 02 / Štěpán Balík. PechaKuchaNight České Budějovice. Vol.7. 11. 5. 2017 20:20. OBJEKT
BÝVALÉ SLÉVÁRNY (online: http://pechakuchacb.cz/vol-7/).

10.2. Přednášky v ČR

2) přednáška JIDIŠOVÉ VÝPŮJČKY V ČEŠTINĚ aneb O ČEM VYPOVÍDAJÍ SLOVA
bichle, čachry, epesní, melouch, póvl, šlamastyka, šoufl apod. (Aneb o jidišových výpůjčkách
v češtině). Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ústav
bohemistiky a pobočka Jazykovědného sdružení AV ČR. České Budějovice 24. 4. 2014.

1) přednáška K pojmu antisemitismus a egocentrismus (na filologickém materiálu). Izraelský
týden na Univerzitě Karlově, Pražské centrum židovských studií. Praha, 6. 5. 2014.

10.3. Básně:

7) BALÍK, Štěpán. „Jako malé dítě“, „Brouci“, „Komár“, „Moje nejkratší povídka“,
„Televize“, „Jinde“ a „Dolly“ In: Almanach studentských literárních prací. Praha:
Gymnázium v Praze 4, Budějovická 680, 1995, (nestránkováno).
6) BALÍK, Štěpán. „Ze zcela jiných důvodů“. Weles, 1999, 9, s. 16.
5) BALÍK, Štěpán. „Jaro 1945“ a „Sedí v pohybu“ (incipit). Weles. 2000, 12, s. 41.
4) BALÍK, Štěpán. Viktorka, černý myslivec a ZOO. Tvar. 2001; Edice TVARy. řada B –
Svazek 17.
3) BALÍK, Štěpán. „Vrána“ Tvar. 2003, 13(21), s. 14.
2) BALÍK, Štěpán. „Wrona“ (překlad do polštiny Igor Kędzierski). Studium. 2006, 3–4, s.
97–101.
1) BALÍK, Štěpán. „Jihočeská energetika, a. s.“ Wagon, Literární almanach online. 2010, 3.
Dostupné z: http://www.almanachwagon.cz/naklad/balik_stepan/w10III.htm.

10.4. Drobnosti:

6) BALÍK, Štěpán. (pod pseud. Franz Kobäretz) Já taky ne! Za trochu trampna šel bych
světa kraj. Milk and Honey. 2018, 24, s. 17.
5) BALÍK, Štěpán. (pod pseud. Alfonz Budvajzr) Co jste urbanisti, co jste dělali? Milk and
Honey. 2017, 3(21), s. 9.
4) BALÍK, Štěpán. (pod pseud. Konstanz Abisele Dubištová) Romové a „Češi“ a čeština.
Milk and Honey. 2017, 3(21), s. 30.
3) BALÍK, Štěpán. (pod pseud. Ing. Vladimír Maharalec) Jihočeský Golem objeven! Milk and
Honey. 2017, 3(19), s. 4.
2) BALÍK, Štěpán. (pod pseud. Semjon Utkovič Golubcev) V srdci ČB objeveno Rudé
náměstí. Milk and Honey. 2017, 3(17), s. 4.
1) BALÍK, Štěpán. (pod pseud. Hans E. Pigon van der Laahef) Valentýn 2017. Milk and Honey. 2017, 3(16), s. 5.

Disertace:

1) BALÍK, Štěpán. Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských
anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století. České Budějovice, 2011, 185 s.

Úvod > Soupis bibliografie Štěpán Balík