Workshopy

Poznań, prosinec 2021: Holocaust in Pop-Culture in Central European Art and Literature

Workshop se konal 9. prosince 2021 na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani pod názvem Holokaust a pop kultura ve střední Evropě v umění a v literatuře.

Program (PDF)
Příspěvky z workshopu budou publikovány v knize.

Gießen, červenec 2018: Handbook of the Holocaust in Polish, Czech and Slovak Literature and Culture

Workshop se konal od 12. do 13. 7. 2018 na Justus-Liebig Universität, Gießen.
Program (PDF).

Poznań, prosinec 2015: The Reception of Literary and Artistic Works about the Holocaust

Workshop se konal 17. a 18. 12. 2015 na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani pod názvem Recepce literárních a uměleckých děl o holokaustu.

Program (PDF).
Příspěvky z workshopu budou publikovány v knize.

Gießen, červen 2015: The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures. Problems of Poetization and Aestheticization

Workshop se konal 18. a 19. 6. 2015 na Justus-Liebig-Universität v Gießenu pod názvem Holokaust ve středoevropských literaturách a kulturách. Problémy poetizace a estetizace.

Program (PDF).
Příspěvky z workshopu jsou publikovány ve sborníku.

Praha, květen 2014: 6th International Workshop: The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe

Workshop se konal 8. a 9. 5. 2014 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze pod názvem Šestý mezinárodní workshop. Problematika žánrů v literatuře s tematikou holokaustu ve střední Evropě (The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe / Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa).

Příspěvky z workshopu budou publikovány ve sborníku.
Plakát s programem (PDF) a abstrakty příspěvků (PDF).

Gießen, listopad 2012: 5th International Workshop: Łódź – Praha – Gießen. The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989

Workshop se konal 21. až 23. 11. 2012 na Justus-Liebig-Universität v Gießenu pod názvem Pátý mezinárodní workshop (Łódź – Praha – Gießen). Holokaust ve středoevropských literaturách a kulturách po roce 1989 (5th International Workshop: Łódź – Praha – Gießen. The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989).

Program (PDF).
Příspěvky z workshopu vyšly v knize Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989 = The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, ibidem-Verlag 2014. 372 s. ISBN 978-3-8382-0512-0. ISSN 2195-1497

Praha, červen 2012: 4th International Workshop: The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1970s and 1980s

Workshop se konal 21. a 22. 6. 2012 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze pod názvem Čtvrtý mezinárodní workshop. Reprezentace šoa ve středoevropské literatuře, divadle a filmu: 70. a 80. léta 20. století (The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1970s and 1980s).

Program (PDF).
Příspěvky z workshopu vyšly v knize The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012. 248 s. ISBN 978-80-7470-022-4.

Praha, listopad 2011: 3rd International Workshop: The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and the 1960s

Workshop se konal 21. a 22. 11. 2011 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze pod názvem Třetí mezinárodní workshop. Reprezentace šoa ve středoevropské literatuře, divadle a filmu v 50. a 60. letech 20. století (The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s).

Program (PDF).
Příspěvky z workshopu vyšly v knize The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012. 192 s. ISBN 978-80-7470-004-0.

Gießen, květen 2010: Ausgewählte Probleme der polnischen, tschechischen und deutschen Holocaustliteratur und -kultur

Workshop se konal 27. a 28. 5. 2010 na Justus-Liebig-Universität v Gießenu pod názvem Vybrané problémy polské, české a německé literatury a kultury holokaustu (Ausgewählte Probleme der polnischen, tschechischen und deutschen Holocaustliteratur und -kultur).

Program (PDF).
Příspěvky z workshopu vyšly v knize Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur. Materialien des Internationalen Workshops in Gießen, 27.–28. Mai 2010. Specimina Philologiae Slavicae 166. Herausgegeben von Reinhard Ibler unter der Mitarbeit von Anja Golebiowski. München/Berlin, Verlag Otto Sagner 2012. 160 s. ISSN 0170-1320. ISBN 13: 978-3-86688-201-0. ISBN (eBook): 978-3-866688-202-7

Łódź, květen 2011: Kształtowanie się tematu Holocaustu w kulturze europejskiej po 1945 roku

Workshop se konal 19. a 20. 5. 2010 v Polsku na Univerzitě Łódź pod názvem Tematizace holokaustu v evropské kultuře po roce 1945 (Kształtowanie się tematu Holocaustu w kulturze europejskiej po 1945 roku).

Program (PDF).
Příspěvky z workshopu vyšly v knize The representation of the Shoah in literature and film in Central Europe: the post-war period = Die Darstellung der Shoah in Literatur und Film in Mitteleuropa: die ersten Nachkriegsjahre = Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne. Folia scientiae artium et litterarum 11. Ed. Grzegorz Gazda, Małgorzata Leyko, Paweł Rutkiewicz. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014. 147 s. ISSN 0860-7443

Úvod > Činnost > Workshopy