Kompendium německé literatury v českých zemích

Na konci roku 2022 vyšlo v nakladatelství Academia Kompendium německé literatury v českých zemích – Jan Budňák, Štěpán Zbytovský, Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann, Manfred Weinberg (eds.): https://ucl.cas.cz/produkt/kompendium-nemecke-literatury-ceskych-zemi/

Tři kapitoly knihy překládala naše kolegyně Marie Brunová: Pražské kruhy (autor Manfred Weinberg, s. 297–334), První republika (Jörg Krappmann a Kristina Lahl, s. 335–349) a Literatura a literární politika v protektorátu (Peter Becher, s. 360–370).

 

„Německý originál knihy byl publikován v roce 2017 v prestižní řadě „rukovětí“ nakladatelství Metzler a je reprezentativním kolektivním dílem současné české i zahraniční germanistiky zabývající se německy psanou literaturou českých zemí.

Publikace je nejvýraznějším krystalizačním bodem a materiálově nejbohatší realizací nového přístupu k této literatuře, který odmítá zažité dělení na humanistickou a esteticky kvalitní „pražskou“ německou literaturu na jedné straně a konzervativně-nacionální, podřadnou literaturu „sudetskou“ na straně druhé. Tato zjednodušená představa má hlubší historické kořeny, ale takřka hegemoniálně se etablovala od doby tzv. liblických konferencí v 60. letech 20. století. Kompendium místo toho usiluje o koncepční podchycení i popis procesů kulturní a literární výměny ve společném prostoru českých zemí.

Vedle prostoru je klíčovým konceptem knihy interkulturalita jako výzva k pochopení různých modelů bytí spolu, proti sobě, v sobě a vedle sebe, které se v této literatuře a jejích institucích uplatňovaly. Publikace se primárně zaměřuje na německy psanou literaturu českých zemí, ale díky svému interkulturnímu východisku a díky zásadnímu rozšíření „klasického“ kánonu „pražské německé literatury“ nabízí zcela jiný, mnohovrstevnatý pohled na německou literaturu českých zemí a tím i nový základ pro uvažování o interakcích mezi česko- a německojazyčnou literaturou v tomto prostoru.“

 

.“

Úvod > Aktuality > Aktuality > Kompendium německé literatury v českých zemích