Ohlédnutí za mezinárodní konferencí k Terezínské deklaraci

Na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky najdete texty, fotografie a videa z mezinárodní konference k Terezínské deklaraci, kterou spolupořádalo Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury: https://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/terezin_declaration/index.html?fbclid=IwAR2DLkzxckVSbUcAvLiAmdA8MHUahhHZdIj1WrQwzdgMU_pP2xhDMy12CrE

Událost, která proběhla jako jeden z důležitých milníků českého předsednictví v Radě EU, se soustředila na problematiku nárůstu antisemitismu, xenofobie, rasismu, vyzdvihla roli vzdělávání a humanitární solidaritu s Ukrajinou.
Setkání slavnostně zahájila rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, dále promluvil proděkan pro zahraničí FF UK dr. Milan Žonca a ředitelka Ústavu české literatury a komparatistiky doc. Libuše Heczková.

Úvod > Aktuality > Aktuality > Ohlédnutí za mezinárodní konferencí k Terezínské deklaraci