Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Nakladatelství Academia vydaly obsáhlou publikaci Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava (Pavel Janoušek a kol.), na níž se podílela rovněž naše kolegyně Marie Brunová (jako hlavní autorka kapitol Německý literární provoz a Tvorba německy píšících autorů): https://ucl.cas.cz/aktuality/vysly-dejiny-ceske-literatury-v-protektoratu-cechy-a-morava/

 

„Značnou pozornost kniha věnuje politickému, sociálnímu, a především literárnímu životu. Pojmenovává souvislosti mezi tvůrčími aktivitami a okolnostmi, za kterých v tomto období čeští spisovatelé žili, tvořili a vydávali svá díla.

Vybočením z dosavadní tradice českých literárních dějin jsou kapitoly věnované literatuře německé menšiny. Jak tato početná komunita spoluutvářela „český prostor“ a jak se to promítalo do samotné umělecké tvorby?

Ačkoli je důraz položen na literaturu v protektorátu vycházející, zahrnuta je také tvorba vznikající ve věznicích a koncentračních táborech či tvorba exilová.

V kapitolách věnovaných samotným literárním dílům se pak publikace zaměřuje nejen na literaturu v užším slova smyslu, tedy na poezii, prózu a drama s uměleckými ambicemi, ale též na tvorbu faktografickou a populární a na četbu pro děti a mládež. Popisuje také vztahy mezi literaturou a divadlem, rozhlasem a filmem, jakož i literární výchovu v protektorátních školách.“

Úvod > Aktuality > Aktuality > Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava