Mezinárodní konference k Terezínské deklaraci

2. – 4. listopadu 2022 proběhne pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky konference u příležitosti výročí Terezínské deklarace. V rámci bloků Terezín after Three-quarters of a Century a Reflecting upon the Holocaust vystoupí v Trauttmansdorffském paláci v Praze členové Centra pro studium holokaustu a židovské literatury s následujícími příspěvky:

Jiří Holý: Czech and German-Language Literature in Terezín
Šárka Sladovníková: Ghetto Theresienstadt in Czechoslovak and Czech Feature Film
Hana Nichtburgerová: Richard Glazar in Terezín and in Treblinka
Marcela Menachem Zoufalá: Joint-Reading of the names of Jewish and Romani Holocaust victims on Yom HaShoah: Contemporary polemic in the Czech Republic
Olaf Glöckner: Between silent commemoration and „yolocaust“: Debates on handling the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin

Podrobnější informace o události včetně programu celé konference najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Úvod > Aktuality > Aktuality > Mezinárodní konference k Terezínské deklaraci