Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury vstoupilo do druhé dekády

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury bylo založeno v roce 2010 na Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho cílem je studium literatury související se šoa/holocaustem a židovskou kulturou v českých zemích a ve střední Evropě. Centrum působí také v oblasti izraelských studií a provádí sociokulturní kvalitativní výzkum v současných židovských komunitách v Evropě i mimo ni.

Centrum za dobu své existence hostilo nebo spolupořádalo více než desítku mezinárodních konferencí, workshopů a akcí. Jednou z nich byla 8. výroční konference Evropské asociace izraelských studií (University of London, SOAS). Konference se konala ve dnech 8.-10. září 2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zúčastnilo se jí přes 140 českých i zahraničních hostů.

Značnou pozornost si získala také každoroční série devíti mezinárodních workshopů na téma holokaust v literatuře a kultuře.

Centrum se podílelo na vydání téměř dvou desítek knih, článků a studií. Mimo jiné: Being Jewish in 21st Century Central Europe (Být Židem ve střední Evropě 21. století). Haim Fireberg, Olaf Glöckner, Marcela Menachem Zoufalá /eds./, Europäisch-jüdische Studien, De Gruyter, 2020.  ISBN-13: 978-3110579659.

Elisa-Maria Hiemer, Jiří Holý, Agata Firlej, Hana Nichtburgerová (eds.): Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Berlin, De Gruyter 2021. 506 s. ISBN 978-3-11-066725-7; e-ISBN (PDF) 978-3-11-067105-6.

Zatím nejzásadnější publikací je rozsáhlá kolektivní monografie o více než 1000 stranách Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. (Close and Foreign: Jews, Literature, and Culture in the Czech Lands in the Twentieth Century), která se zabývá tematizací židovství v české literatuře a kultuře v „dlouhém“ dvacátém století. Spoluautorem a editorem monografie je profesor Jiří Holý.

Své desetileté výročí (2010-2020) slaví Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury tento týden, během konference o S. H. Bergmannovi.

 

Úvod > Aktuality > Aktuality > Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury vstoupilo do druhé dekády