Všechny vody Čech tečou do Německa?

Členka našeho týmu Marie Brunová vydala spolu s Lucií Antošíkovou kolektivní monografii osmi autorů pocházejících z různých zemí, kteří se zabývající německou literaturou a kulturou v době Protektorátu Čechy a Morava. Studie analyzují nacistickou kulturní politiku, německojazyčná nakladatelství, výrazné (Hans Watzlik a K. H. Strobl) i méně výrazné autory sympatizující s nacismem, ale také exilovou tvorbu německy píšících autorů z Československa a ohlasy okupace Prahy v literatuře, mezi něž je zařazen i Weilův román Na střeše je Mendelssohn.

Odkaz na knihu na stránkách nakladatelství Academia naleznete zde.

 

Úvod > Aktuality > Aktuality > Všechny vody Čech tečou do Německa?