Pozvánka: Hans-Christian Trepte: „Between Documentary and Provocation: Jewish Topics in Polish Culture“

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury srdečně zve na přednášku organizovanou Pražským centrem židovských studií ve spolupráci s Židovským muzeem Praha. Vzhledem k historickým a kulturním podmínkám hrála v Polsku židovská témata vždy výraznou roli. Přednáška slavisty a polonisty dr. Hanse-Christiana Trepteho z Univerzity v Lipsku představí důležité tendence této židovské tematiky v polské literatuře i ve filmu v kontextu významných kulturně-politických proměn. Přednáška bude pronesena v angličtině, vstup volný.

Kdy: 21.11.2017, 18:00

Kde: Maiselova 15, Praha 1 (Auditorium Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP, 3. patro)

Plakát zde.

Úvod > Aktuality > Aktuality > Pozvánka: Hans-Christian Trepte: „Between Documentary and Provocation: Jewish Topics in Polish Culture“