The Holocaust in Central European Literatures and Cultures. Problems of Poetization and Aestheticization

Kniha se zabývá vysoce kontroverzním tématem. Spojení holokaustu s poetickým a estetickým fenoménem se často považuje za tabu, jako kdyby se jako na přiměřené pohlíželo pouze na autentické výpovědi, dokumenty, nebo přinejmenším „neliterární“, prozaické přístupy. Sklony k literarizaci, poetizaci a ornamentlizaci holokaustu zde však jsou již od úplných počátků holokaustové literatury a kultury. V současnosti se estetické přístupy objevují stále častěji, a to i v provokativní podobě, která původní tabu porušuje. Pohlíží se na ně jako na důležité způsoby pro vzbuzení pozornosti, které je potřeba k tomu, aby se tato katastrofa udržela živá v paměti široké veřejnosti. Studie otištěné ve svazku pojednávají o tomto kontroverzním předmětu a opírají se přitom o příklady především z polské, české a německé holokaustové literatury a kultury. Mezi zastoupená témata patří poezie, jejichž autory jsou vězni v koncentračních táborech, lyrická poezie o holokaustu, poetické tendence v narativní literatuře a dramatu, ornamentální próza o holokaustu nebo prostředky a funkce estetizace v holokaustové literatuře a kultuře.

Bližší informace:
Obsah.
Nakladatelství ibidem-Verlag.
Přehled všech workshopů.

Publikace: The Holocaust in Central European Lit

Úvod > Aktuality > Aktuality > The Holocaust in Central European Literatures and Cultures. Problems of Poetization and Aestheticization