Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky

Kolektivní monografie se zabývá stavem a proměnami židovské menšiny v období druhé republiky a zároveň zohledňuje reakce a postoje většinové české (československé) společnosti. Během diskutovaného období byla zničena státní suverenita. Spolu s úpadkem morálních hodnot nastala krize demokracie a společnost se pozvolna fašizovala. Výrazný atribut tohoto období představuje persekuce a postupné vytěsňování židovské minority z veřejného života. Publikace se zaměřuje především na reprezentaci popsaného fenoménu v literatuře, médiích a v neposlední řadě reflektuje i sociokulturní aspekty sledovaných událostí.

Bližší informace:
Nakladatelství Academia.
Ukázka z knihy (PDF).

Publikace: Rozpad židovského života

Uložit

Uložit

Uložit

Úvod > Aktuality > Aktuality > Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky