Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století

Na podzim roku 2016 vydalo nakladatelství Akropolis kolektivní monografii členů a spolupracovníků našeho Centra pod názvem Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století.

Židovská kulturní tradice, která byla v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů se soustředěně dostala až po roce 1989. Monografie navazuje na výsledky dosavadního výzkumu a představuje židovskou tematiku v širokém spektru pohledů, přístupů i názorových proudů: od romantického obdivu k Židům, přes židovské (auto)stereotypy a protižidovské heterostereotypy až po antisemitismus, od českožidovství k sionismu a socialismu, od reflexe Židů v beletrii na počátku dvacátého století k jejich obrazu v dobových židovských časopisech a k tematizaci holokaustu v poezii, próze i filmu. Kniha nevnímá kulturní paměť jako baštu jediné národní kultury či ideologie, ale představuje kulturní dění v českých zemích jako ideově pluralitní a vícejazyčné (sleduje literaturu nejen česky psanou, ale i německojazyčnou a hebrejskou). Jádrem publikace jsou širší a přehledové studie, založené na rozsáhlém a často objevném materiálovém průzkumu – například Reprezentace Židů a židovství na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století, Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu, „Antisionismus“ jako skrytý i zjevný antisemitismus doby komunistického režimu, Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa, Memoárová literatura o šoa, Holokaust v československém a českém hraném filmu, Literární reflexe šoa po roce 1970 a literatura druhé a třetí generace. Další příspěvky mapují z různých aspektů kulturní život Židů v českých zemích: Obrazy východních Židů v českožidovských a česky psaných sionistických časopisech 1910–1925, Literární příspěvky v týdeníku Selbstwehr do roku 1921. Jidiš – první světová válka – Franz Kafka a Max Brod, Osamělé hlasy chasidismu a východního židovství v Praze, Kalendář česko-židovský za redakce Egona Hostovského a Hanuše Bonna. Monografii doplňují dílčí sondy a případové studie, které se mimo jiné zabývají díly Vojtěcha Rakouse, Karla Poláčka, Egona Hostovského, Jiřího Weila, Ladislava Fukse, Oty B. Krause, Arnošta Goldflama nebo Alexeje Pludka. Knihu doprovází obrazově-dokumentární příloha a jmenný a věcný rejstřík. – Monografie je kolektivním výstupem pracovníků Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK. Vychází za podpory Grantové agentury ČR, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Česko-německého fondu budoucnosti, Česko-izraelské smíšené obchodní komory a Federace židovských obcí v České republice.

Bližší informace:
Nakladatelství Akropolis.

English version:
This volume is titled Close and Foreign: Jews, Literature, and Culture in the Czech Lands in the Twentieth Century. It attempts to capture the twofold nature of the mutual cultural coexistence between Jews and the majority Czechs, or as the case may be Germans, in the Czech lands. On the one hand there is “foreignness,” distance, wall-building, mutual animosity, and misunderstanding. These aspects manifest themselves in the construction of negative heterostereotypes. On the other hand, however, one finds “closeness,” attempts at openness, comprehension, and understanding, which are projected in neutral and positive images.

The topic itself, the reflection of Jews and Jewishness in Czech literature and culture, makes necessary the surpassing of literature’s conventional framework, which is based on a single national identity and is written in one language – in this case, in Czech. It is our ambition to present the thematization and reflection of Jewishness as a polyphonic occurrence that must be viewed from various perspectives, and to present literary life in the Czech lands as a transnational phenomenon.

In doing so, literature does not just mean the belles-lettres, but literary culture in broader terms – that is, non-fiction, journalism, theater, and film as well. The structure of this book is in keeping with this idea. It is divided chronologically into four sections; each section includes synoptic chapters in addition to studies focused on individual authors and works: besides literature, theater, film, and journalism are also examined. Methodological issues are dealt with especially in the first study of the first section (The Representation of Jews and Jewishness in the Late Nineteenth Century and the Early Decades of the Twentieth Century) and in the first study of the third section (Between Silence and a Scream: Czech Poetry on the Shoah).

Publikace: Cizi i blizci 2

Foto: Jiří Pírko

Úvod > Aktuality > Aktuality > Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století