One Biography, Multiple Places: The Life and Work of Shmuel Hugo Bergmann Between Prague and Jerusalem (1883–1975)

The planned event will take place as a two-day conference at the Charles University in Prague from September 31st till October 1st.

Více informací

EAIS 2019

Israel Studies. V září 2019 Centrum spolupořádalo konferenci EAIS 8. Výroční konferenci izraelských studií, které se zúčastnilo na 160 badatelů z celého světa.

Více informací

Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction

Centrum v současnosti připravuje k vydání příručku českých, slovenských a polských autorů s tematikou holokaustu: Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction, v nakladatelství De Gruyter. Knihu připravili Agata Firlej, Elisa Maria Hiemer, Jiří Holý a Hana Nichtburgerová. Své texty poskytlo 30 odborníků na literaturu. Předpokládaný rok vydání je 2021. Autorem obrazu na obálce je Jiří Sozanský.

Being Jewish in 21st Century Central Europe

V roce 2020 vyšla v nakladatelství De Gruyter kniha Being Jewish in 21st Century Central Europe, kterou vydali Haim Fireberg, Olaf Glöckner a Marcela Menachem Zoufalá.

Více informací
Foto: Roman Szpuk